Yhdenvertaisuus ytimessä kokeilujen etiikassa

30.8.2016 11.18
Uutinen

Kokeileva Suomi -tiimi kokosi perjantaina 26. elokuuta Säätytalolle 20 tutkijaa ja virkamiestä keskustelemaan yhteisestä linjauksesta yhteiskunnallisten kokeilujen periaatteiksi. Syyskuun alkupuolella julkistettavan linjauspaperin tavoite on tukea kokeilukulttuurin edistämistä käytännössä ja herätellä keskustelua.

- Kun yhteiskunnallisiin vaikutuksiin tähtääviä kokeiluja tehdään, keskeistä on tutkimusetiikka, laadunvarmennus sekä oikeudellisten reunaehtojen huomioiminen, linjasi kokeilujen etiikkaa ruotinut työpaja.

Osanottajat totesivat, että satunnaistettujen kokeilujen eettinen perusta rakentuu hyvälle tieteelliselle käytännölle. Keskeiset ratkaistavat kysymykset liittyvät yhdenvertaisuuteen ja suostumuksen saamiseen sekä yleisen edun ja yksilön oikeuksien väliseen pohdintaan.

- Yhdenvertaisuudesta voidaan poiketa, mutta poikkeamiselle on oltava hyväksyttävä syy, muistutti koosteen kokoamisesta vastannut Oskari Nokso-Koivisto Aalto-yliopistosta.

Kokeilukulttuurin käyttöönottoa edistävälle valtioneuvoston kanslialle välitettiin viesti, että kokeiluja tekeville viranomaisille tarvitaan vahvempaa selkänojaa ja osaamista. Kyse voisi olla puitelaista, asiantuntijatuesta tai entistä vahvemmasta poliittisesta mandaatista.

Puitelakikysymyksen lisäksi pyöreän pöydän keskustelu toivoi selkeytystä kokeiluterminologiaan sekä mahdollisen asiantuntijaelimen perustamiseen kokeilujen eettisyyden turvaamiseen ja laadunvarmennukseen.

Tilaisuuden taustalla on pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmaan kirjattu tavoite edistää kokeilukulttuurin käyttöönottoa. Lisäksi punnitaan kokeiluista saatavaa tietoa toimenpiteiden tai muutosten hyödyllisyydestä ja vaikutuksista ennen niiden laajempaa käyttöönottoa.

Hyvän sääntelyn ideaan kuuluu se, että päätösten erilaiset vaikutukset arvioidaan ja erilaisia päätösvaihtoehtoja punnitaan tasapainoisesti. Kokeilujen käyttö päätöksenteon tietolähteenä on kansainvälinen trendi, joka on esillä vahvasti myös suomalaisessa yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa.

Muutamia kokeilututkimuksen esimerkkejä valottanut Aalto-yliopiston ja VATT:n erikoistutkija Matti Sarvimäki summasi haasteen olevan, että nykyisin Suomessa ”kokeillaan kaikenlaista, mutta ei opita kunnolla”. Kokeilujen arviointi on toteutettava asiantuntevasti ja huolellisesti, jotta kokeilusta saatu tieto olisi luotettavaa, keskustelussa muistutettiin.

etiikka
kokeilut
tutkimus
tutkimustoiminta
yhdenvertaisuus