Lokakuun kuukauden kokeilu -kunniamaininta Tilastokeskukselle

24.10.2018 11.06
Tiedote
Tilastokeskuksen kehittämispäällikkö Vesa Virtanen

Lokakuun Kuukauden kokeilu -kunniamaininta on myönnetty Tilastokeskukselle, joka on tutkimuksellisten kokeilujen kautta lähtenyt selvittämään motivointikeinoja kyselyiden vastaamiseen. Samalla kokeilukulttuuria on hyödynnetty myös Tilastokeskuksen sisäisessä toiminnassa.

Vaikka erilaisia tilastoja tuotetaan monessa paikassa, Tilastokeskus on Suomen ainoa viranomainen, joka on perustettu ainoastaan tilastointia varten ja se tuottaakin suuren osan Suomen virallisista tilastoista. Monet tilastot tuotetaan kyselyiden avulla, jos tietoa tai aineistoja ei ole muuten saatavilla. Nykyisin kyselyissä joudutaan yhä useammin kamppailemaan laskevia vastausprosentteja vastaan. Liian pienet vastausprosentit heikentävät tilastotiedon laatua, joten tätä haastetta on ryhdytty Tilastokeskuksessa toden teolla pohtimaan kokeilujen avulla.

Ongelman ratkomiseksi perustettiin kahden vuoden ohjelma, jossa etsitään parhaita motivointikeinoja kyselyiden vastaamiseen. Keinoja testataan tutkimuksellisilla kokeiluilla, joissa on rakennettu vertaileva koeastelema. Vastaajaryhmä jaetaan siis satunnaisesti kahtia ja näin muodostuneille ryhmille kohdistetaan eri palkinnot. Asetelma takaa sen, että motivointikeinojen vaikuttavuudesta saadaan luotettavaa tietoa.

Kolmivaiheinen ohjelma

Ensimmäisessä kokeilussa kokeiluryhmä sai kyselyyn vastaamisesta palkinnoksi ateriakoodin, jolla sai kolmen euron alennuksen tietyistä ravintoloista. Verrokkiryhmän jäsenet sen sijaan osallistuivat lahjakortin arvontaan. Vertailuasetelma osoitti selvästi, että ateriakoodi ei motivoinut vastaajia, vaan lahjakorttiarvonta sai ihmiset vastaamaan hanakammin. Piti siis kokeilla jotain muuta.

Parhaillaan menossa olevassa kokeilussa verrataan ärräkoodilla saatavan suklaalevyn ja lahjakorttiarvonnan välistä tehoa. Kokeilun tämänhetkiset tulokset osoittavat, että ärräkoodin saaneet henkilöt ovat ahkerampia vastaajia kuin lahjakorttiarvontaan osallistuneet. Tilastokeskuksen kehittämispäällikkö Vesa Virtanen painottaa, että on ehdottoman tärkeää, että palkitsemismuodot toimivat myös käytännössä hyvin. Hän kertoo itsekin käyneensä hakemassa ärrältä suklaalevyn varmistuakseen palkinnon lunastamisen sujuvuudesta. – tämä testisuklaa meni tietenkin jakoon työpaikalla.  

Pidemmällä aikavälillä Tilastokeskuksessa toivotaan, että vastaajia voitaisiin motivoida erilaisin tietopohjaisin kannustimin. Näitä ovat pohtineet muun muassa kaikki Tilastokeskuksen tämän vuoden korkeakouluharjoittelijat, jotka ideoivat esimerkiksi aikakoneen, joka tarjoaisi erilaista tilastotietoa eri aikakausilta. Tietopohjaisia kannustimia päästään toivottavasti kokeilemaan ensi vuoden puolella.

Kokeileva Tilastokeskus 

Tilastokeskuksen kehittämispäällikkö Vesa Virtanen kertoo, että heillä on aiemmin käytetty vertailevia koeasetelmia, mutta hieman hajanaisesti. Ohjelman myötä niitä tehdään johdonmukaisemmin ja testausvoimavaroja käytetään keskitetymmin. Viraston pääjohtajan allekirjoittama ohjelmapaperi on auttanut myös perustelemaan toimenpiteiden tärkeyttä. Johdon tuki on siis ollut tarpeen.

Tilastokeskuksessa on muutenkin otettu kokeilukulttuuri keskeiseksi osaksi kehittämistyötä. Uutuuttaan hohtavat työtilat on remontoitu monitoimitiloiksi, joissa erilaiset ajatukset pääsevät kohtaamaan. Lisäksi digitalisaatio on mahdollistanut toimintakulttuurin muutoksen, jonka keskiössä on ennakkoluuloton tekeminen. Työntekijät ovat esimerkiksi tuottaneet podcasteja ja videoita sisäiseen viestintään. Tämän syksyn kokeiluviikolla Tilastokeskuksessa järjestettiin jopa kokeilufestarit! Näyttääkin siltä, että kokeilukulttuuri on tullut Tilastokeskukseen jäädäkseen.