Liikennelabra on syyskuun kokeilu!

28.9.2018 11.16
Uutinen
Johtava asiantuntija Noora Lähde Trafista

Kokeileva Suomi on myöntänyt Kuukauden kokeilu -kunniamaininnan syyskuussa Liikennelabralle, joka on lähtenyt ennakkoluulottomasti viemään kokeilukäytänteitä osaksi liikenteen kehittämistä.

Liikennelabra lähti alunperin liikkeelle kokeiluna, mutta sen osoittauduttua menestykseksi, siitä päätettiin tehdä pysyvämpi toimintatapa. Samassa yhteydessä Liikennelabran koordinointi siirrettiin liikenne- ja viestintäministeriöstä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille vuonna 2016.

Trafissa johtavana asiantuntijana toimiva Noora Lähde kertoo, että verkostossa on tällä hetkellä noin 1850 toimijaa. Suuri osa jäsenistä on yrityksiä, mutta myös julkinen sektori on verkostossa hyvin edustettuna, sillä sillä verkostossa on LVM, hallinnonalan virastot eli Trafin lisäksi Ilmatieteen laitos, Liikennevirasto ja Viestintävirasto, ELY-keskus sekä kaupunkeja. Liikennelabra toimii foorumina yhteistyölle, jossa etsitään ratkaisuja yhteisiin haasteisiin.

Liikennelabra kokeilutoiminnan alustana

Liikennelabra tarjoaa verkostolleen paitsi yhteistyöfoorumin, myös näkyvyyttä. Sen sijaan Liikennelabra ei jaa kokeiluille rahaa, mutta voi ohjata yrityksiä muiden rahoituslähteiden, kuten Business Finlandin pariin. Lähde kertoo, että monesti yritykset toivovat, että Liikennelabrakin voisi myös jakaa rahaa. Hänen mukaansa se ei kuitenkaan välttämättä olisi järkevää, sillä Liikennelabrassa pyritään kannustamaan yritysvetoisiin hankkeisiin. Sen sijaan Liikennelabran kautta on voinut syntyä erilaisia yhteistyökonsortioita edistämään yhteisiä asioita, kuten luomaan uusia innovaatioita ja lisäämään sujuvuutta liikenteeseen.

Liikennelabra on ollut mukana esimerkiksi robottibussikokeiluissa. “Robottibusseihin ei liity ainoastaan teknisiä haasteita, vaan myös mielikuvakysymyksiä, kuten esimerkiksi turvallisuuteen liittyviä tuntemuksia. Näitä kysymyksiä haluttiin selvittää yhteistyössä ja niihin ei olisi saatu vastauksia ilman kokeilua”, Lähde pohdiskelee.

Luottamus ja avoimuus mahdollistavat muutoksen

Liikennelabra korostaa toiminnassaan eri toimijoiden keskinäistä luottamusta, joka mahdollistaa yhteisten haasteiden ratkaisemisen. Erityisesti kokeilun alussa huomattiin, että julkisen ja yksityisen sektorin välillä on edelleen ennakkoluuloja ja eroavaisuuksia toimintamalleissa, mutta hyvällä yhteistöllä näitä käsityksiä on saatu murrettua puolin ja toisin. Lähde korostaa, että ilman luottamusta organisaatiot eivät välttämättä lähtisi edes kertomaan haasteistaan ulkopuolisille. 

Liikennelabra haluaa omalta osaltaan edistää mielikuvaa, jossa julkinen sektori on helposti lähestyttävä ja omaksuu uusia ideoita. Koska Liikennelabra on avoin kaikille, se kerää mukaan myös ruohonjuuritason toimijat. Herääkin kysymys, pitäisikö samanlaista mallia pohtia myös muissa teemoissa.

kokeilut
tiedollinen luonti