Kokeilut käytäntöön!

Työkirja kokeilujen arviointiin

KUMOUS-hankkeessa kehitetty työkirja antaa vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten saada kokeilujen ihmiseen kohdistuvat vaikutukset keskiöön?
  • Minkälaisia tekijöitä, piirteitä ja vaikutuksia arvioinnissa tulisi tarkastella?
  • Miten rakentaa vuorovaikutteinen arviointiprosessi, jossa kokeiluun osallistuvat oppivat itse ja saavat palautetta?

Maksuttoman Kokeilut käytäntöön -työkirjan saa ladattua tästä.

KUMOUS-hankkeen blogista voit myös lukea siitä, miksi juuri nyt pitäisi arvioida kokeiluja ja kehittää arviointiosaamista.