Joulukuun kokeilu on Digikuntakokeilu!

Julkaisuajankohta 20.12.2018 10.36
Uutinen
Digikuntakokeilun projektikoordinaattori Maria Vuorensola

Kokeileva Suomi on myöntänyt Kuukauden kokeilu -kunniamaininnan joulukuussa valtiovarainministeriön Digikuntakokeilulle, jossa kehitetään kuntien palveluita ja toimintatapoja kokeilukulttuuria hyödyntämällä. Kunniamaininta myönnetään ennakkoluulottomasta tavasta viedä kokeilukulttuuria osaksi kuntien kehittämistyötä.

Kuntien tehtäväkenttä muuttuu jatkuvasti ja Digikuntakokeilu antaa osaltaan tukea tulevaisuuden kunnan rakentamisessa. Lisäksi tavoitteena on aikaansaada säästöä ja hillitä kustannusten kasvua digitalisaatiota hyödyntämällä. Digikuntakokeilun projektikoordinaattori Maria Vuorensola kertoo, että kokeilukulttuuri on viime vuosina saanut vahvan jalansijan kuntapalveluiden kehittämisessä. ”Näiden reilun kahden vuoden aikana on ollut hienoa päästä näkemään, miten monipuolinen Suomen kuntakenttä on ja miten paljon kunnat tekevät keskenään yhteistyötä. Monet haasteet ovat kuitenkin kunnille yhteisiä, joten niitä kannattaa myös ratkoa yhdessä. Kokeilukulttuuri ja digitalisaatio voivat omalta osaltaan olla tukemassa tätä työtä.” 

Digikuntakokeilusta tukiverkosto kunnille

Digikuntakokeilu on ollut käynnissä noin kaksi ja puoli vuotta ja päättyy ensi keväänä. Mukana on ollut yli kuusikymmentä kokeilijakuntaa sekä lisäksi kaksi maakuntaa. Mukaan on voinut ilmoittautua myös niin sanotuksi vaikuttajakunnaksi, joita on ollut mukana seitsemän. Näissä vaikuttajakunnissa kokeilukulttuuri ja digitalisaatio on alun perinkin ollut jo pidemmällä ja ajettavia oppeja on jo ehtinyt kertyä. Digikuntakokeilun yhtenä tavoitteena onkin ollut nimenomaan lisätä tietoisuutta siitä, mitä muualla jo tehdään, jotta saadaan levitettyä hyviä käytäntöjä.

Digikuntakokeiluun osallistuneet kunnat ovat saaneet tuekseen mentorointia, sparrausta, työkaluja sekä vertaistukea muilta kunnilta ja mahdollisuuden verkostoitumiseen. Lisäksi hankkeen aikana on jaettu jonkin verran myös rahallista tukea kokeilujen toteuttamiseen. Kokeilusta valmistuu tammikuussa myös arviointiraportti, jonka alustavien tulosten mukaan Digikuntakokeilu on koettu kunnissa hyödyllisenä kehittämistyön apuna. Moni kunta kertoi kyselyssä, että ilman Digikuntakokeilua vastaavanlaisia kokeiluja ei olisi kunnissa toteutettu, ainakaan yhtä laajassa mittakaavassa.

Latautuneena ensi vuoteen

Digikuntakokeilua on koordinoitu valtiovarainministeriöstä. Maria Vuorensola sanoo, että Digikuntakokeilu on ollut myös ministeriölle täysin uudenlainen tapa kehittää palveluita, ja hankkeesta voi saada paljon oppia myös tulevaa ajatellen.

Ennen ensi kevään koitoksia on kuitenkin aika rauhoittua joulun viettoon. Projektikoordinaattori Vuorensola toivottaakin kaikille oikein leppoisaa joulua ja esittää uuden vuoden toiveekseen sen, että tulevana vuonna kunnissa kokeiltaisiin vielä entistä rohkeammin ja ennakkoluulottomammin.