Helmikuun kokeilussa pelillistetään potilasohjausta

28.2.2019 11.22
Uutinen

Helmikuussa 2019 Kokeilevan Suomen Kuukauden kokeilu -kunniamaininta menee Metropolia ammattikorkeakoululle sekä yliopettaja Mari Virtaselle. Kokeilun avulla selvitetään, miten uudella teknologialla ja pelillistämisellä saadaan parannettua potilasohjausta sekä sitä kautta hoitotyön laatua.

Kokeilussa luodaan prototyyppi ohjaussovelluksesta, jonka avulla potilas voi tutustua audiovisuaalisesti tuleviin hoitotoimenpiteisiin, kuten vaikkapa magneettikuvaukseen. Prototyyppi perustuu 360-teknologiaan, jossa potilas saa etukäteen tuntumaa tutkimuksen kulkuun ja esimerkiksi näkee millaisia laitteita tutkimuksessa tullaan käyttämään tai millaisia ääniä ne pitävät. Ohjaussovelluksen avulla potilaille voidaan kertoa esimerkiksi magneettikuvauslaitteen toiminnasta ja siitä, että laitteessa ollessa voi katsoa vaikkapa videoita tai kuunnella musiikkia. Sovellus sujuvoittaa hoitotoimenpiteitä tositilanteessa, parantaa potilasturvallisuutta ja voi myös auttaa vähentämään potilaiden pelkoja.

Lapsille ja nuorille pelaaminen on luontevaa

Yliopettaja Mari Virtanen kertoo, että kokeilun kohderyhmäksi valikoitui lapset ja nuoret juuri siitä syystä, että heille pelaaminen on luonteva tapa tutustua uusiin asioihin. Tarkalleen ottaen ei voida puhua varsinaisesta pelistä, vaan interaktiivisesta prototyypistä, joka sisältää pelillisiä elementtejä. Niiden avulla potilas voi valita ”pelattavan” reitin joko itse tai mennä tekijöiden valitsemaa reittiä pitkin. Pelillisyyttä sovellukseen tuodaan lisäksi multimediasisältöjen, kertausmahdollisuuksien ja tietovisailujen merkeissä.

Kokeilu on jakautunut kahteen alaprojektiin, joiden käytännön toteuttamisesta, Virtasen lisäksi, vastaavat YAMK-opiskelijat, sairaanhoitajat Sanna Varteva (lasten valmistaminen MRI-tutkimuksiin) ja Minna Virsunen (lapsen valmistaminen päiväkirurgiseen toimenpiteeseen).

Magneettitutkimuksiin valmistautumiseen kehitettyä prototyyppiä on jo testattu asiantuntijoiden toimesta, seuraavaksi sitä päästään kokeilemaan magneettitutkimuksiin tulevien lapsien ja heidän perheidensä kanssa. Tällä hetkellä odotetaan vielä tutkimusluvan vahvistumista, sillä ymmärrettävästi hoitotyössä uusien asioiden kokeileminen vaatii yksityiskohtaisen taustaselvityksen ja tarkan tutkimussuunnitelman. Käytännössä kokeilemaan ei pääse aivan tuosta vain, vaikka idea tuntuisikin hienolta.  Asiantuntijaraadin arvioiden ja käytännön kokemusten lisäksi tietoa kokeilun onnistumisesta kerätään sovelluksen käytettävyydestä ja sen merkityksestä koettuun ohjauksen laatuun, kysely- ja haastattelututkimuksilla. Tutkimuksellinen osuus kohdennetaan tutkimukseen tulevien lasten vanhemmille.  

Mahdollisuudet mallin monistamiselle lähes loputtomat

Mari Virtanen on jo useamman vuoden ajan ollut kiinnostunut 360-teknologian hyödyntämisestä esimerkiksi opetuksen tukena. Virtanen vetääkin samaan aikaan myös toista kokeilua, jossa käytetään hyväksi 360-teknologiaa, tässä tapauksessa osana terveysalan henkilöstön perehdyttämistä. Molemmissa kokeiluissa teknologian hyödyntämisen erilaisille käyttökohteille vain taivas on rajana ja skaalaamismahdollisuudet lähes loputtomat. Teknologia on kevyttä sekä helppokäyttöistä ja sen hyödyntäminen on erittäin kustannustehokas tapa tutustua uusiin asioihin, oli kyseessä sitten vaikkapa opiskelija, uusi työntekijä tai potilas. 

kokeilut