Arviointiaamukahvit - kokeilujen arviointi

18.9.2018, klo 8.30-10.00, Valtimo (Kirkkokatu 14, Helsinki)

Kokeileva kehittäminen ja kokeilukulttuurin edistäminen on viime vuosina nostettu esiin sekä hallinnon arjessa että sen uudistamisessa. Kokeilujen arviointi ja kokeilukulttuurin ja arviointikulttuurin suhde on toistaiseksi ollut vielä varsin vähäisen huomion kohteena. Aihepiiriin liittyvää dialogia ja käytäntöjä ollaan vasta luomassa, mutta on ilmeistä, että niiden kysyntä kasvaa kokeilujen yleistyessä. Kokeileva Suomi ja julkishallinnon arviointitoimijoiden epävirallinen verkosto, yhteistyössä Suomen Arviointiyhdistyksen kanssa järjestivät 18.9. aamukahvitilaisuuden, johon osallistui monipuolisesti kokeiluista kiinnostuneita toimijoita.

Syyskuun aamukahveilla kuultiin alustus Kokeilukulttuuri Suomessa (KOKSU) -arvioinhankkeesta, jossa on koottu kokeilujen ja kokeilukulttuurin antia ja oppeja Suomessa, sekä laadittu suosituksia kokeilukulttuurin kehittämiseksi ja sen hyödyntämiseksi päätöksenteon tukena. Tilaisuudessa esiteltiin hanketta ja sen alustavia tuloksia kyselyjen, haastattelujen ja työpajojen pohjalta. 

Alustajina toimivat Riina Antikainen Suomen ympäristökeskuksesta sekä Jarno Poskela Innotiimistä.

Arviointiaamukahvien tapahtumaa voi katsoa jälkikäteen Periscopen kautta.