Kuukauden kokeiluksi valittu Lappeenrannan sähköyhteiskäyttöautot

Valtioneuvoston viestintäosasto
31.5.2018 15.52
Uutinen 25/2018

Valtioneuvoston kanslian Kokeileva Suomi -hanke on myöntänyt Kuukauden kokeilu -kunniamaininnan Lappeenrannan kaupungille. Lappeenranta on lähtenyt kokeilemaan sähköyhteiskäyttöautojen vuokraamista virka-aikana kaupungin omaan käyttöön, minkä lisäksi palveluntarjoaja vuokraa autoja kaupunkilaisille iltaisin ja viikonloppuisin. Kokeilun avulla halutaan tehostaa virka-aikana kaupungin käytössä olevien autojen käyttöä ja samalla madaltaa kynnystä sähköautojen käyttöön.

Kokeilun alkuun panija Terhi Jantunen Lappeenrannan kaupungilta kertoo, että kokeilun ajatuksena oli välttää tilanne, jossa kaupungin käytössä olevat autot seisovat illat ja viikonloput käyttämättöminä. Kokeilulla haluttiin siis paitsi saada investoinneista kaikki irti, myös edistää kiertotalous- ja jakamistalousajattelua. Moni kaupunkilainen ei välttämättä tarvitse autoa kuin harvakseltaan, mutta esimerkiksi Lappeenrannassa autojen yhteiskäyttöä ei vielä ole juurikaan ollut. Koska sähköautojen vuokraamisesta vastaa yksityinen autovuokraamo, kaupunki vauhdittaa kokeilullaan myös uuden markkinan syntyä.

Kokeilua varten Lappeenranta on hankkinut käyttönsä yhteensä neljä sähköautoa, joita kaupunkilaiset voivat vuokrata virka-aikojen ulkopuolella. Autot on otettu käyttöön vasta toukokuun puolivälissä, joten tilastoja vuokrausmääristä odotellaan vielä. Sen sijaan kokeilu on saavuttanut paljon mediahuomiota ja moni kaupunki on jo kysellyt Lappeenrannalta tarkempia tietoja toiminnasta. Toimintamallin toivotaan leviävän muillekin paikkakunnille.

Kokeilun tavoitteena oli myös sähköautojen käytön lisääminen. Sähkökäyttöisiä autoja tulee markkinoille koko ajan enemmän, mutta niiden lisääntymisen esteenä saattaa olla epäluulo niiden toimivuutta kohtaan. Lappeenrannan kokeilun avulla voidaan tarjota kaupunkilaisille mahdollisuus testata sähköauton käyttöä henkilökohtaisesti. Lappeenrannan strategisena tavoitteena on toimia uusiutuvan energian ja puhtaan elinympäristön mallikaupunkina ja se on sitoutunut edistämään kaasu- ja sähköautojen yleistymistä.

Lappeenrannan kaupunki on ollut viime syksystä alkaen mukana myös Shareit Bloxcar -yhtiön kokeilussa, jossa kaupungin omistamia autoja vuokrataan kaupunkilaisille virka-aikojen ulkopuolella. Jantunen kertoo, että Shareit Blox Car –palvelun käyttöönoton lisäksi kaupunki päätti lähteä kokeilemaan hieman samanlaista lähestymistapaa sähköautojen kanssa.

Molemmat kokeilut toteutettiin osana vuoden 2017 kesällä auki ollutta kiertotaloushakua, jossa rahoitettiin Kokeilun paikka -alustan kautta yhteensä 20 kiertotalousteemaista pienkokeilua. Molemmat kokeilut saivat 5000 euron rahoituksen. Terhi Jantunen kertoo, että sähköyhteiskäyttöautojen hankkimista oli pohdittu jo aikaisemmin, mutta sopivaan aikaan sattunut kiertotaloushaku antoi ajatuksille lisäpontta ja viimeisen sysäyksen toteuttamiselle.  

Kuukauden kokeilu -kunniapalkinto jaettiin nyt ensimmäistä kertaa. Kunniamaininta jaetaan tästä lähin joka kuukausi kokeilulle, joka on erityisen ansioitunut. ”Palkinnon avulla voidaan tuoda paremmin esiin kokeilujen kirjoa ja niiden oppeja. Kunniamaininnan jakaminen on yksi tapa auttaa levittämään hyviä käytäntöjä ympäri Suomen”, sanoo Kokeileva Suomi -hankkeen projektipäällikkö Virve Hokkanen valtioneuvoston kansliasta.

Lisätietoa kokeilusta Kokeilun paikassa

Kokeileva Suomi -hanke

Lisätietoja: asiantuntija Terhi Jantunen, Lappeenranta, p. 040 530 5958, [email protected] ja projektipäällikkö Virve Hokkanen, p. 0295 160 490, [email protected], valtioneuvoston kanslia

hallinto
kiertotalous
kokeilut
kuluttajat
liikenne
liikkuminen
sähköautot
talous
tiedollinen luonti