Tuomas Koskela

Tuomas Koskela työskentelee arviointi- ja kehittämispäällikkönä Raha-automaattiyhdistyksen avustusosastolla.