Asiantuntijatukea käyttäytymistieteellisiin ja tutkimuksellisiin kokeiluihin

Suunnitellaanko ministeriössäsi tai virastossasi tutkimuksellista tai käyttäytymistieteellistä kokeilua, mutta ette ole aivan varmoja, riittävätkö omat resurssinne sen toteuttamiseen? Ei hätää! Kokeileva Suomi -hankkeessa on luotu toimintamalli, jonka avulla ministeriöt ja virastot voivat saada lisäresursseja tutkimuksellisten ja käyttäytymistieteellisten kokeilujen tekemiseen. 

Kun Kokeileva Suomi ja ministeriö tai virasto ovat päättäneet yhdessä aloittaa tutkimuksellisen kokeilun valmistelun, Kokeileva Suomi voi palkata kokeilun tueksi asiantuntijan tai asiantuntijoita. Asiantuntija valitaan Kokeilevan Suomen asiantuntijapooliin ilmoittautuneiden tutkijoiden joukosta.  

Asiantuntijapoolin jäsenyys velvoittaa salassapitoa valmisteltavista hankkeista, jotta esimerkiksi kokeilun sisältö ja tutkittava asia ei paljastu asiantuntijoiden tai kolmansien osapuolien välityksellä mahdollisille koehenkilöille väärään aikaan, näin vaikuttaen kokeilun tulosten luotettavuuteen.

Kokeileva Suomi tiedottaa poolin jäseniä potentiaalisista hankkeista ja pyytää heitä ilmoittamaan halukkuudesta osallistua hankkeen suunnitteluun ja/tai toteutukseen. Kokeileva Suomi ja kokeilun totetuttaja valitsevat yhdessä saaduista ilmoituksista kokeiluun sopivimman asiantuntijan tai asiantuntijat.

Kokeileva Suomi tekee sopimuksen asiantuntijan kanssa ja voi korvata maksimissaan 100 työtuntia, joka voidaan jakaa yhden tai useamman asiantuntijan kesken. Kokeileva Suomi tukee asiantuntijan työskentelyä ja seuraa työn edistymistä. Ministeriö tai virasto voi tehdä asiantuntijan kanssa jatkosopimuksen näin halutessaan. 

Kiinnostuitko? Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää:
Erityisasiantuntija Markus Kanerva
0295 160 037, markus.kanerva(a)vnk.fi

PS. Kenttäkokeista kiinnostuneiden kannattaa tutustua myös Kenttäkokeet sosiaaliturvan uudistamisen välineenä -raporttiin, jossa käydään seikkaperäisesti läpi, mitä kenttäkokeen valmsitelussa tulee ottaa huomioon. Raportti on tehty sosiaaliturvan uudistamista valmistelevan Toimi-hankkeen sivutuotteena, mutta se antaa eväitä myös muilla yhteiskuntapolitiikan lohkoilla tehtäviä kenttäkokeita ajatellen.