Friskt provat - hälften vunnet

Människan har en naturlig förmåga och vilja att utveckla sin livsmiljö. Med hjälp av försökskulturen kan vi ge denna resurs en möjlighet att gå från idé till verksamhet.

För att stärka försökskulturen behövs det individer och organisationer som utmanar de gamla handlingssätten genom ett nytt och djärvt tänkande. Försöken erbjuder alla en möjlighet att bidra till samhällelig förändring.

Regeringen vill hjälpa det civila samhället att undanröja hinder som står i vägen för förnyade lösningar och handlingssätt i vardagen. Genom försök kan vi t.ex. ta i bruk lokala metoder för att få till stånd nya arbetstillfällen. De lokala lösningar som visar sig fungera kan utgöra exempel i större omfattning.

På webbplatsen kokeilevasuomi.fi kan du dela med dig information om olika evenemang, idéer och erfarenheter. Du kan också söka nya partner för att förverkliga försök.

Jag hoppas att det ska uppstå en folkrörelse som förhåller sig entusiastisk till försök. Välkommen med att förnya Finland!

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen