Hur stöds försöksverksamheten?

Vid statsrådets kansli har det inrättats en försöksfunktion som ska ta fram information och redskap till stöd för dem som genomför försök. Målet är också att skapa nätverk och att introducera försökskulturen för olika sektorer och aktörer runtom i Finland.

Försöksfunktionen för samman Finlands bästa experter och erfarenheter. Den sprider information om både framgångar och stötestenar. Försöksfunktionen stöder sådana försök som främjar regeringens strategiska mål och arbetar för att avlägsna eventuella hinder för verksamheten och för att öka förutsättningarna för att lyckas.

Forskningsdata stöder försöksverksamheten

Försöken backas upp av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet. Hittills har det publicerats följande tre rapporter: en utredning om finansieringen av försök där det föreslås att man skapar en digital plattform för försöksfinansiering, rapporten Design for Government, där olika sätta att utnyttja beteendebaserad försöksdata i beslutsfattade klarlades och en preliminär utredning om alternativen för att genomföra försöket med basinkomst.