Försökskulturen stärks

Ett av spetsprojekten för statsminister Juha Sipiläs regering är att stärka försökskulturen. Målet är att finna innovativa lösningar när det gäller att utveckla samhället och servicen. Spetsprojektet är en del av det prioriterade området Digitalisering, försöksverksamhet och avveckling av normer.

Läs mera