Tävlingsinbjudan: Projekttävlingen Försöksfinland

Upphandlingsannonsen har publicerats i annonseringsdatabasen TED den 13 september 2016.
Ansökningarnas inlämningsdatum: tis. 13.9.2016 - tis. 4.10.2016

Projekttävlingarna är ett nytt verktyg inom den offentliga förvaltningen som används för problemlösning och köp av digitala innovationer. I projekttävlingen lägger deltagarna fram förslag på hur de angivna utmaningarna kan bemötas.

Projektet "Införande av en försökskultur" är ett av spetsprojekten för Juha Sipiläs regering. De centrala utmaningar som har identifierats är att det råder brist på flexibel mikrofinansiering, att fältet är splittrat och att fungerande lösningar förblir okända.

För att hitta lösningar för dessa utmaningar ska det inrättas en digital plattform med arbetsnamnet Försöksplattformen. Dess viktigaste funktioner är att samla in och klassificera olika uppgifter i fråga om utmaningar, idéer, försök och lösningar i samhället samt att hitta lösningar för gräsrotsfinansiering och verktyg som möjliggör nätverksskapande och interaktion. Tjänstens källkod ska vara öppen, eftersom avsikten är att tjänsten ska kunna upprätthållas och vidareutvecklas i bred omfattning även senare. 

Som en del av projekttävlingen ordnas ett hackathon-evenemang i huvudstadsregionen 24–25.10.2016.

Ansökningarna till projekttävlingen ska i första hand sändas elektroniskt, senast 4.10.2016 kl. 12.00, till statsrådets kansli till adressen [email protected] Om det inte är möjligt att använda e-post, kan ansökan lämnas in i pappersform till följande adress: Statsrådets kansli, PB 23, 00023 Statsrådet (besöksadress: Riddaregatan 2 B, Helsingfors).

Tävlingskoden SRK/1677/26/2016 ska antecknas i e-postens rubrik/ämnesfält eller på kuvertet

Frågor om upphandlingen

Inom den utsatta tiden fick statsrådets kansli en fråga angående tävlingsinbjudan:

Fråga: Tävlingsbidraget ska lämnas in i sådan form att det kan läsas som en helhet och att det framgår hur bidraget kan bemöta utmaningen. Tävlingsbidraget får också innefatta rörliga bilder och ljud.

Betyder denna punkt att bidraget (eller en del av det) inte får vara en interaktiv erfarenhet (t.ex. en webb-applikation som innehåller olika vyer och funktioner)? Dvs. ska eventuella applikationsvyer som hör till tävlingsbidraget och som lämnas in efter hackathon absolut lämnas in som en presentation som består av bilder eller videor?

Svar: Frågan gäller punkt 6.1 i tävlingsinbjudan. Inlämning av tävlingsbidrag.  Frågeställarens tolkning är korrekt, dvs. tävlingsbidraget ska lämnas in i sådan form att det inte kan bearbetas efter att det lämnats in. Därför är interaktiva delar inte tillåtna, emedan videor där användningen av interaktiva delar är tillåtna.

Precisering av tävlingsinbjudan

Efter publiceringen av tävlingsinbjudan har det framkommit ett behov att precisera följande punkter i tävlingsinbjudan:

Punkt 5.2.  Hackathon-evenemanget

SRK belönar deltagarna med följande:

10 000 euro till hackatons vinnarteam
2 100 euro per team till övriga team som valts för att delta i hackathon och som lämnat in tävlingsbidrag

Pitch-presentationerna under hackathon får hållas på finska eller engelska.

Punkt 6.1. - Inlämnande av tävlingsbidrag

Tävlingsbidrag får lämnas in på finska eller engelska

Tävlingsbidraget ska innehålla en preliminär plan

De team som valts till hackathon offentliggörs den 5 oktober 2016. För de utvalda teamen ordnas ett kick-off-evenemang den 7 oktober 2016 i Ständerhuset, adress Snellmansgatan 9-11.

Juryn för projekttävlingen

Statsrådets kansli har valt ut följande personer till juryn för projekttävlingen:

  • sektorchef Max HAmberg, statsrådets kansli
  • specialsakkunnig Markus Rahkola, finansministeriet
  • sakkunnig Kalle Nieminen, Sitra
  • verkställande direktör Hanna Äijälä, Pivo Wallet Oy

Juryn för hackathon

Statsrådets kansli har valt ut följande personer till juryn för hackathon:

  • Peter Vesterbacka
  • Cristina Andersson
  • Mikael Jungner
  • Tuija Aalto
  • Aleksi Kopponen