Plats för Försök

Är idén bra? Plats för försök!

Plattformen platsforforsok.fi hjälper till med att utveckla idéer till konkreta försök. Plattformen för samman idékläckare, experimentlystna, sparrare, finansiärer och användare.

Så här fungerar det: Berätta om din idé, föreslå ett försök, ta emot respons och inled ditt försök med stöd av nätverket. Du kan också delta genom att bjuda de andra i gemenskapen en utmaning.

Via plattformen Plats för försök hittar du lämpliga medarbetare för att utföra försöket. Du kan också ansöka om gräsrotsfinansiering och stöd från olika finansiärer. I tjänsten rapporterar du hur försöket framskrider och på så sätt kan andra ta del av försöket och dess lärdomar.

Plats för försök är också ett forum där du kan kommentera andras idéer, svara på utmaningar, hitta information, diskutera med andra och sprida kunskap.

Plats för försök