Kom med och utveckla nya former för försöksfinansiering!

Försöksverksamheten är ett av regeringens spetsprojekt, som det ställs stora förväntningar på. Statsrådets kansli utreder för närvarande de bästa metoderna för att finansiera försöksverksamhet.

Vi inbjuder allmänheten att delta i utvecklandet av finansieringslösningar. Vem som helst som är intresserad av försöksverksamhet kan ansöka om deltagande. Ansökan förbinder dig inte att delta i alla evenemang. De gemensamma utvecklingsevenemangen arrangeras vid följande tidpunkter:

  • Tisdagen den 26 januari 2016 kl. 9.00–12.00
  • Måndagen den 29 februari 2016 kl. 13.00–16.00

Vi utvecklar nya former för försöksfinansiering och service- och verksamhetslösningar i anslutning till dem i workshoppar tillsammans med finansiärer, personer som testar nya metoder och andra sakkunniga. Gruppen med utvecklare kallas för Försöksfaddrar (Kokeilukummit). Mötena hålls i Helsingfors centrum, i allmänhet i statsrådets utrymmen.  

Anmäl dig till gruppen med Försöksfaddrar här

Antalet platser är begränsat. Vi meddelar de som fått plats personligen.

Mötena hör till projektet för alternativ för genomförandet av försöksverksamheten (KORVA). En smidig och välinriktad finansiering är en viktig del av förändringen mot ett experimenterande samhälle. Avsikten med projektet KORVA är att man ska bilda sig en uppfattning och utarbeta åtgärdsrekommendationer om vad som ska göras för att säkerställa en smidig finansiering av försöksverksamheten.

Mer information om projektet:

Mikko Annala
forskare, Demos Helsinki
+358 40 7786062
mikko.annala(at)demoshelsinki.fi

Annukka Berg
forskare, Finlands miljöcentral
+358 50 367 4996
annukka.berg(at)ymparisto.fi

Kaisa Lähteenmäki-Smith
Vetenskaplig expert, enheten för politikanalys
Statsrådets kansli
+358 50 347 4187
anna-kaisa.lahteenmaki-smith(at)vnk.fi