Hur kommer jag med?

Om du eller den organisation du representerar håller på att inleda eller planerar ett försök, eller om du har ett förslag på ett försök, kontakta oss per e-post kokeilut(at)vnk.fi.

I den inledande fasen av försöksverksamheten har man uppmanat olika aktörer att berätta om pågående försök och idéer till försök på webbplatsen dinasikt.fi. Information om dessa försök publiceras senare på denna webbplats.

Som ett led i vår försöksverksamhet sprider vi information om pågående och planerade försök för andra som testar nya metoder. Vi informerar också om nya handlingssätt och om hur de kan utnyttjas.