Information om webbtjänsten

Tjänstens innehåll

Webbplatsen ger information till dem som är intresserade av försöksverksamhet, presenterar pågående projekt och ger råd till organisationer som går med i försöksverksamhet. Webbplatsen är en av kommunikationskanalerna för det prioriterade området för att stärka försöksverksamheten som hör till regeringens spetsprojekt som siktar mot förändrade handlingssätt.

Statsrådets kansli ansvarar för webbplatsen kokeilevasuomi.fi. Webbplatsen drivs av enheten för politikanalys vid statsrådets kansli.

Användningsvillkor

På webbplatsen tillämpas samma användningsvillkor som i statsrådets webbtjänst.

Respons

Med hjälp av responsblanketten kan du sända frågor och respons om webbtjänsten. Svar på respons och frågor kan endast ges om kontaktuppgifterna är ifyllda (e-postadress eller namn och adress). I första hand sänds svar på responsen per e-post. Officiell post ska sändas till statsrådets kanslis registratorskontor kirjaamo(at)vnk.fi.

Ytterligare information

Ytterligare information ges av statsrådets kommunikationsavdelning

kokeilut(at)vnk.fi
Statsrådets kansli
Snellmansgatan 1 A, Helsingfors
PB 23, 00023 Statsrådet
Telefon 0295 16001