Innehåll med tagg tutkimustoiminta .

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utvärderingsrapport: Mera långsiktighet och systematiskt lärande behövs i försöksverksamheten

14.1.2019 15.30
SRK
Främjandet av en försökskultur är en av de centrala metoderna i regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering när det gäller att förnya samhället och verksamhetsmetoderna inom olika områden samt att skapa ny tillväxt. Enligt en utvärderingsrapport som publicerades den 14 januari anses försök vara bra redskap för att utveckla verksamheten och finna nya lösningar. Försök innebär dock också vissa utmaningar. I utvärderingsrapporten rekommenderas att en större grupp aktörer engageras i försöken och att förmedlingen av information från försöken effektiviseras. Dessutom borde försöken genomföras mer systematiskt som stöd för beslutsfattandet.