Innehåll med tagg kokeilut .

Försök med cirkulär ekonomi syftar till att ändra rådande praxis

6.2.2019 15.42
SRK
Kan textilavfall vidareförädlas till pappersliknande material? Hur skulle tomma lokaler i städer kunna få nytt liv? Hur kan man spara på kostnaderna för barns idrottskläder? Projektet Försöksfinland vid statsrådets kansli har valt ut 24 försöksprojekt som genomförs för att hitta en lösning bland annat på dessa utmaningar. Den öppna ansökningsomgången för försök med cirkulär ekonomi pågick på plattformen Plats för försök till den 22 januari 2019, och nu ska de valda försöksprojekten sättas i gång. Försöken anknyter till temana byggande, plast och textilier.