Hoppa till innehåll
  • Friskt försök –hälften vunnet

  • Försöka duger!

  • Du – den bästa innovatören

Spetsprojektet Försöksfinland har avslutats

12.5.2020 12.46

Att stärka försökskulturen var ett av spetsprojekten för statsminister Juha Sipiläs regering under regeringsperioden 2015–2019. Det statsägda bolaget för hållbar utveckling Motiva Oy fortsätter att främja försökskulturen, skala upp lyckade försök och utvärdera resultaten.

Denna webbplats uppdateras inte längre, men den kommer att vara tillgänglig till den 31 december 2023.

Plats för försök på Motivas webbplats (på finska)


Se även

Plats för Försök

Plats för Försök

kombinerar idéer, implementatörer, sparrare och finansiärer. Här kan du dela en idé, lägga fram förslag och experimentera med nätverksstöd. Här hittar du partners och potentiella finansiärer. Du kan också kommentera och sparra på andra experiment. Resultatet av experimenten delas bland oss alla.

Plats för Försök

Försökslotsen styr mot bättre resultat

Försökslotsen styr mot bättre resultat

Handboken är i första hand tänkt för dem som stöder försök inom den offentliga sektorn. Försökslotsen tar fasta på olika former att stödja försöksverksamhet enligt fyra teman: starta och stödja, kommunikation, utnyttjande och effekter samt upphandling och finansiering.

Försökslotsen

Handbok i att bereda försökslagar

Handbok i att bereda försökslagar

Denna handbok utgår från grundlagsutskottets praxis och är avsedd som handledning för lagberedare. I den har samlats information om juridiska faktorer som ska beaktas vid lagstiftning som möjliggör försök.

Handbok i att bereda försökslagar