Försöksaffischerna

Illustrerat av Linda saukko-Rauta / RedanRedan Oy


Vad betyder försökskultur?

Affisch i PDF-form


Olika försöken

Affisch i PDF-form


Utformning, genomförande, stöd och utvärdering

Affisch i PDF-form