Exempel på försök

I detta avsnitt sammanställs exempel på olika försök som olika organisationer och aktörer har förverkligat på olika håll i Finland. Vi presenterar gärna fler exempel på vår webbplats. Information om försök kan sändas till adressen kokeilut(at)vnk.fi.

 

Innobyn - en öppen innovationsgemenskap

Innobyn är en utvecklingsmiljö som är avgiftsfri och öppen för alla. I Innobyn kan aktörer inom den offentliga och privata sidan samverka och hantera upphandlingar under hela deras livscykel. www.innokyla.fi

Företagsvärldens nya generationer
Ekonomiska infomationsbyrån TAT tar fram åtta digitala kurser i internationell affärsverksamhet för gymnasierna. Kurserna baserar sig på de senaste pedagogiska lösningarna och på professionella företagares material om företagslivet. Kurserna genomförs som pilotprojekt vid 14 gymnasier runt om i Finland. Läs mera

 

Trafiklabbet

Nya servicekoncept för mobiliteten, automatisering av transporter, föremålens internet samt strategiskt viktiga försök för näringslivet, olika företag och områden är prioritetsområden för Trafiklabbet  www.liikennelabra.fi

 

Smarta Fiskehamnen

Hösten 2013 inledde Helsingfors projektet Smarta Fiskehamnen, som har som syfte att göra Fiskehamnen till ett modellområde för smart stadsbyggande, stadsdelen Smart City i Helsingfors. Området utvecklas flexibelt och genom försök, tillsammans med invånarna, företagen, staden och andra aktörer. www.fiksukalasatama.fi

Hinku-forumet

HINKU-forumet är ett nätverk som inrättades 2013 av föregångare när det gäller avvärjandet av klimatförändringen och som sammanför de kommuner som förbundit sig till amibitiösa utsläppsminskningar, företag som erbjuder klimatvänliga produkter och tjänster samt experter inom energi- och klimatbranschen. www.hinku-foorumi.fi

 

Det gemensamma projektet Mot resursvisdom

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra och Jyväskylä stad utvecklade inom ramen för ett gemensamt försök 2013–2015 en verksamhetsmodell med vars hjälp städer och kommuner kan främja en ändamålsenlig användning av naturresurser och skapa förutsättningar för hållbar välfärd och framtidens framgångar. Läs mera

 

JulkICTLab

JulkICTLab är en utvecklingsmiljö för tjänster och vi söker innovativa utvecklingsprojekt. Utvalda projekt får tillgång till det kostnadsfria, flexibla OpenStack-molnet, verktyg som stöd för utvecklingsarbetet och projektledningen, teknisk expertkonsultation, en administrationsmodell för öppna produkter som stöd för de planerade tjänsterna, samt stöd för tjänsternas produktdesign. www.julkictlab.fi