Samhälleliga försök ur forskningsmässig, etisk och juridisk synvinkel

"Samhälleliga försök ur forskningsmässig, etisk och juridisk synvinkel" var publicerat 21.9.2016.

I rapporten föreslår forskarna en ramlag samt en egen expertgrupp till stöd för forskningsetiken: pressmeddelande.