Aktuellt

Digitaliseringen medför möjligheter för landsbygden

SRK
Pressmeddelande 25.1.2017 13.33

Försök med servicesedlar inleds

SHM
Pressmeddelande 17.10.2016 14.03

Kommunernas digikommunförsök i gång

FM
Pressmeddelande 23.9.2016 10.10

Ramlag och expertorgan föreslås stödja försöksetiken

SRK
Pressmeddelande 21.9.2016 13.59

Anmälningstiden för digikommunförsöket inleds

FM
Pressmeddelande 11.8.2016 13.02

Nytt försök ska sysselsätta tusentals invandrare

ANM
Pressmeddelande 29.6.2016 10.15