Aktuellt

Vetenskaplig utvärdering av en basinkomst inleds
SHM
Pressmeddelande 27.6.2018 12.14
En utredning om försöket med servicesedlar pågår
SHM
Pressmeddelande 27.3.2018 11.10