Dags att fira: Försöksplattformen

Utgivningsdatum 8.2.2017 15.24 | Publicerad på svenska 8.2.2017 kl. 15.37
Nyhet

Höstens kraftansträngning har burit frukt. Före jul lanserades en presentation av Försöksplattformen på webben. Nu pågår febril kodning på detaljnivå och samordnad utveckling på Facebook, och tjänsten får allt tydligare struktur för varje ny lösning som ser dagens ljus.

Hösten gick i ett huj med möten av alla de slag – ansikte mot ansikte och på Facebook (kom med!). Sådant är arbetet allt oftare i dag: fyllt av möten och diskussioner. Och utan alla möten skulle vi inte vara här, det kan vårt team på knappa fem personer utifrån erfarenheter konstatera. Vi skulle inte ha kommit någon vart alls.

Nu håller Försöksplattformen på att växa och bli en grogrund för innovation: en plats där man kan föra fram utmaningar och kläcka idéer – och förädla idéerna till försök tillsammans med andra kunniga på området. Mot slutet av vintern går det att ansöka om gräsrotsfinansiering för försöken. På vårkanten är det dags att inviga plattformen. Följande steg är att få i gång de första acceleratorerna tillsammans med institutionella finansiärer.

Hur har vi nått hit? Här är vår historia, steg för steg, till glädje och lärdom för alla som vill gå samma väg.

Augusti: Tillvägagångssättet klarnade

I slutet av augusti träffade vi Eriika Autio, en av dem som står bakom TekesHack. Föregående fredag hade Eriika och hennes kollega Pekka Sivonen sagt de förlösande orden: ”Offentlig upphandling kan genomföras som ett hackathon.” När konceptet är oklart, lönar det sig att ta modell av vanliga arkitektoniska designtävlingar.

September: Hackathon – att lära sig nytt

September gick åt till att sköta praktiska saker. Vi måste lära oss mer om Tekes hackathon och fråga råd av Hansels och Statens revisionsverks experter på upphandlingslagen. Stödet från den politiska ledningen och tjänstemannaledningen tryggade planerna. Och konceptet fick allt tydligare konturer för varje workshop som hölls. En designtävling utlystes.

Oktober: Upphandlingsenheten blir evenemangsarrangör

I början av oktober fick utvalda team genast en grundlig introduktion i samband med ett diskussionsmöte. Nu började en tre veckor lång, intensiv spurt mot hackathonet. Medan teamen förädlade sina idéer, ordnade vi evenemanget. Vi sökte domare till designtävlingen och hackathonet samt sparrare till teamen. Vi letade efter lokaler och schemalade stunder för när vi skulle dela vår vision med grupperna, dvs. vad det är vi egentligen beställer.

I sista minuten fick vi också tag i en internationell pådrivare, i samband med att vår försöksfadder Kalle Nieminen under en EU-resa utbytte några ord med Peter Baeck, som är sakkunnig i frågor som rör gräsrotsfinansiering vid Nesta. Till vår glädje kunde vi förbättra upplägget ytterligare. På FN-dagen gick allt som smort: vårt team uppnådde otroliga prestationer och de experter vi hade utsett satsade allt.

”En otrolig upplevelse!” var det slutliga omdömet. ”En tuff insats: tre dagars arbete under ett dygn, men det var det värt”, konstaterade en verkställande direktör. ”Den bästa arbetsdagen i mitt liv”, försäkrade en kodare som gjort väl ifrån sig under hackathonet. ”Det gör inget alls att vi inte vann. Hur är det möjligt? Ni värdesatte vår tid och koncentrerade er på det väsentliga.” – Otroligt!

November: Kodningen kör i gång

Under tre veckor i november klargjordes vad som överhuvudtaget var möjligt att åstadkomma i kodningsväg med tanke på vår strikta tidtabell. Arbetet fick luft under vingarna tack vare Mesenaatti. Konceptet blev allt tydligare och tjänstedesignen bearbetades tillsammans med målgrupper.

December: Försöksplattformen ser dagens ljus

Vi kunde öppna Försöksplattformen med den tidtabell vi lovat, dvs. den 15 december 2016. Arbetet med att anpassa molntjänsten till beställar-utförarkedjan bjuder på några extra svängar i långdansen. Men inget är så fint som tjänstvillighet, tack Valtori och Ville!

Så stod julen för dörren, och vi kunde med gott samvete dra efter andan. Men jag gissar att många trots det ägnade nån lugn stund till att tänka på hur Försöksplattformen kunde bli ännu bättre. Tack ska ni ha för det!