Sammanlagt 20 städer och samkommuner har valts ut till fortsatt beredning av de kommunala sysselsättningsförsöken

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2019 12.15
Pressmeddelande

Inom den utsatta tiden ansökte 30 kommuner och samkommuner om att delta i de kommunala sysselsättningsförsöken som bereds för närvarande. I försöken deltar sammanlagt 123 kommuner. Av ansökningarna valdes 20 ut för en fortsatt beredning.

Ansökningarna bedömdes enligt de villkor som meddelats på förhand och hur genomförbara planerna är. Tillräckligheten i fråga om kommunernas egenfinansiering bedömdes också. 

De kommunala försöken genomförs i enlighet med den försökslagstiftning som är under beredning. Ett utkast till försökslag kommer uppskattningsvis att lämnas för diskussion och kommentarer i mitten av december. Försöksområdena bekräftas slutligt när försökslagen har godkänts av riksdagen. 

Samtliga kommuner som ansökt om att få delta i försöken har informerats om valet. 

Ytterligare upplysningar:
Jarkko Tonttila, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 060 069
Elisabet Heinonen, utvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 049 209
Lari Anttonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 088
Katja Palonen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 071

Kommuner och samkommuner som godkänts för att delta i försöken

 1. Seinäjoki, Ilmajoki /området för NTM-centralen i Södra Österbotten
 2. S:t Michel, Juva, Hirvensalmi, Mäntyharju, Kangasniemi, Puumala / området för NTM-centralen i Södra Savolax
 3. Nyslott / området för NTM-centralen i Södra Savolax
 4. Tavastehus, Hattula, Janakkala / området för NTM-centralen i Tavastland
 5. Lahtis, Hollola, Asikkala, Kärkölä, Orimattila / området för NTM-centralen i Tavastland
 6. Hyrynsalmi, Kajana, Kuhmo, Sotkamo, Suomussalmi, Paltamo, Ristijärvi / området för NTM-centralen i Kajanaland
 7. Jyväskylä, Laukas, Muurame, Äänekoski / området för NMT-centralen i Mellersta Finland
 8. Rovaniemi, Torneå, Kemijärvi, Sodankylä / området för NMT-centralen i Lappland
 9. Tammerfors och 21 kommuner / NTM-centralen i Birkaland
 10. Karleby / området för NTM-centralen i Österbotten
 11. Joensuu, Outokumpu, Libelits, Polvijärvi, Kontiolax / området för NTM-centralen i Norra Karelen 
 12. Uleåborg, Karlö, Ii, Kempele, Limingo, Lumijoki, Tyrnävä, Muhos / området för NTM-centralen i Norra Österbotten
 13. Brahestad, Pyhäjoki, Siikajoki / området för NTM-centralen i Norra Österbotten
 14. Kuopio, Idensalmi, Lapinlahti, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Vieremä / området för NTM-centralen i Norra Savolax
 15. Björneborg och Kokemäki / området för NTM-centralen i Satakunta
 16. Esbo / området för NTM-centralen i Nyland
 17. Helsingfors / området för NTM-centralen i Nyland
 18. Vanda, Kervo / området för NTM-centralen i Nyland
 19. Salo, S:t Mårtens / området för NTM-centralen i Egentliga Finland
 20. Åbo, Letala, Pemar, Sagu, Nystad / området för NTM-centralen i Egentliga Finland
Timo Harakka