Työllisyyden kuntakokeilujen tilastotietoja voi seurata tietoportaalista

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 4.5.2021 17.01
Tiedote
#työllisyyskokeilut

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa työllisyyden kuntakokeilujen edistymistä lukuisilla tavoilla ja tietoa halutaan tarjota myös avoimesti kansalaisten, median ja päättäjien käyttöön. Ensimmäiset seurantatiedot kokeiluista ovat saatavilla tietoportaalista ministeriön verkkosivuilta 4. toukokuuta.

Julkista seurantaa varten työ- ja elinkeinoministeriö ja KEHA-keskus ovat rakentaneet erillisen tietoportaalin, jonka kautta yksittäisten kokeilukuntien tai -alueiden kehitystä voi tarkastella ennalta valittujen työllisyysmittarien valossa. Portaalin tiedot perustuvat TEM:n viralliseen tilastojärjestelmään (TEM Työnvälitystilasto) ja TE-palveluiden yhteiseen URA-asiakastietojärjestelmään. 

Tietoportaali sisältää neljä laajempaa sovelluskokonaisuutta, joiden avulla on mahdollista seurata muun muassa kokeilujen ja TE-toimistojen vastuulla olevien työnhakijamäärien, palveluiden käytön ja virtaamatietojen sekä työttömyysasteen kehitystä kokeilukunnissa tai -alueilla. 

Tiistaina 4. toukokuuta julkaistut tiedot perustuvat maaliskuun lukuihin. Asiakassiirrot TE-toimistoista kokeilukuntiin tehtiin maaliskuun kahden ensimmäisen viikonlopun aikana, joten tiedot ovat vielä osin vajavaiset. Portaaliin voi kuitenkin tutustua jo nyt. 

Toukokuusta eteenpäin portaalin tiedot päivittyvät samassa aikataulussa TEM:n virallisten työllisyystilastojen julkaisun kanssa eli noin kuukauden välein.

Työ- ja toimintakyvystä kerätään tietoa Työterveyslaitoksen Kykyviisarilla

Työllisyyden kuntakokeiluissa on tarkoitus kerätä työ- ja toimintakyvyn muutokseen liittyvää tietoa kuntien yhteisellä mittarilla. Tähän tarkoitukseen valittu Kykyviisari on Työterveyslaitoksen kehittämä maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä kaikille työikäisille. Kykyviisarin avulla kerättävää tietoa tullaan asiakastyön lisäksi hyödyntämään kuntakokeilujen arvioinnissa. Kykyviisariin liittyviä seurantatietoja julkaistaan myöhemmin keväällä Työterveyslaitoksen verkkosivuilla.

Kokeilujen vaikutuksia arvioidaan VN TEAS -tutkimushankkeessa

Työllisyyden kuntakokeilujen vaikutuksia tullaan arvioimaan valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan (VN TEAS) hankkeen avulla. Tutkimuksessa tullaan kiinnittämään huomiota muun muassa kokeilujen alueellisiin erityispiirteisiin ja alueellisten yhteistyörakenteiden syntyyn sekä kokeilujen kehittämiin erityyppisiin asiakaspalvelumalleihin. Erityishuomio kiinnitetään kokeilujen työllisyys-, kustannus- ja hyvinvointivaikutuksiin. 

Tutkimuksen ensimmäinen väliraportti julkaistaan syksyllä 2021, toinen raportti vuoden 2022 aikana ja loppuraportti syksyllä 2023. Hankkeen toteutuksesta vastaa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) johtama tutkijakonsortio. Hankkeen edistymistä seuraa työ- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön edustajista koostuva ohjausryhmä.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Santtu Sundvall, TEM, p. 029 504 7116  
johtava asiantuntija Tanja Ståhlberg, TEM, p. 029 504 7025