Nya projektchefen Vuokko Lehtimäki:
”Vi har en riktigt intensiv och intressant höst framför oss med projektet Kundorienterad service”

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 6.7.2017 13.55
Nyhet

Vuokko Lehtimäki började som projektchef för spetsprojektet Kundorienterad service i början av juni.

Länk till videon: https://youtu.be/X6QhixCgwsI


Textversion av intervjun:

Vad gör du i praktiken?

”Jag arbetar som projektchef för spetsprojektet Kundorienterad service. Inom ramen för projektet ansvarar jag även för försöket med servicesedlar och för förverkligandet av landskapens offentliga servicelöfte. ”

Vad fick dig att komma till SHM och arbeta med projektet Kundorienterad service?

”Jag tänker som så att jag har mycket att ge genom min mångsidiga arbetserfarenhet och erfarenhet från kommunen för att genomföra det riksomfattande spetsprojektet och därigenom social- och hälsovårdsreformen. Jag har erfarenhet av att vara utvecklare och kommunal tjänsteman. Jag uppskattar även verkligt mycket social- och hälsovårdsministeriets roll och det arbete som bedrivs här. Jag är verkligen inspirerad och motiverad när jag håller på att lära mig nya saker.”

Vilket avtryck vill du lämna som projektchef?

”Ingen gör ju detta arbete ensam, men jag hoppas att jag genom mitt eget arbete ska kunna påverka att allt det kunnande och den erfarenhet i landskapen och kommunerna, som det verkligen finns mycket av där, ska kunna tas till vara i projektet som helhet och de nya vindarna som blåser kring valfriheten. Samtidigt hoppas jag innerligt att man under hela projektet ska kunna bevara en öppen och konfidentiell växelverkan mellan alla aktörer.

Vad kommer att ske inom ramen för spetsprojektet Kundorienterad service i slutet av året som är av betydelse?

”Efter semestrarna kommer vi att inleda en systematisk utvärdering av de pågående försöken med servicesedlar. Vi förväntar oss att vi därifrån ska få intressanta signaler och preliminära resultat som kan användas i de mer omfattande pilotförsöken med valfrihet som ska inledas i landskapen. I fråga om det offentliga servicelöftet borde en verksamhetsmodell för detta finnas tillgänglig för landskapen redan i oktober. På samma sätt bör en verksamhetsmodell för kundernas delaktighet vara långt utvecklad redan i slutet av året. Dock hoppas vi kunna utvidga försöket med servicesedlar till att omfatta mun- och tandvård under hösten. Vi har en riktigt intensiv och intressant höst framför oss med projektet Kundorienterad service.”

Vuokko Lehtimäki


Utbildning: FM (Helsingfors universitet), huvudämne planeringsgeografi, biämnen bland annat samhällsekonomi vid statsvetenskapliga fakulteten samt samhällsplanering vid tekniska högskolan.

Arbetserfarenhet: Bland annat Huvudstadsregionens samarbetsdelegation (Helsingfors), planerare, 14 år; Kehittämis-keskus Oy Häme, projektchef 1,5 år; utvecklingschef vid Tavastehus stads grundtrygghetscentral 4 år samt chef för utvecklingsenheten för hälsa, funktionsförmåga och äldreservice 1 år; Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos Oy, projektchef (projektet ÄLDRE-KASTE (IKÄKASTE) i Mellersta Finland) 4,5 år; chef för Tavastehus stads enhet för klienthandledning av äldre 4 år.

Familj: Bor i Tavastehus, familjen består av maken Juha, de 16-åriga tvillingflickorna Roosa och Veera samt Juho (29 år), och Nina (28) som sedan lång tid tillbaka för ett självständigt liv.

Fritidsintressen: Trädgårdsskötsel, nordiska deckare och stavgång.

Ytterligare information

Kundorienterad service

PASI hankeuutinen spetsprojekt