Basinkomstförsöket i Finland fortsätter enligt planerna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.4.2018 11.40 | Publicerad på svenska 3.5.2018 kl. 10.51
Nyhet

Det pågående basinkomstförsöket i Finland fortsätter som planerat fram till utgången av 2018. Enligt riktlinjerna för statsminister Juha Sipiläs regering genomförs försöket med basinkomst åren 2017–2018.

Enligt social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Päivi Sillanaukee kommer man att i det här unika försöket framskrida enligt planerna: det lönar sig att analysera resultaten av försöket innan det fattas några beslut om fortsättningen. I Finland tror vi på kunskapsbaserat beslutsfattande.

Det kommer att finnas tillgängliga resultat av basinkomstförsöket efter att försöket avslutats. Det är inte möjligt att rapportera om konsekvenserna av försöket under försöket eftersom det kunde påverka försöksupplägget och forskningsresultaten.

- I Finland har man funderat över en reform av hela systemet för social trygghet, och i det här reformarbetet ska man akta sig för att fästa alltför mycket uppmärksamhet vid en modell. För närvarande för vi omfattande diskussioner med olika aktörer om reformens mål och målsättningar och undersöker tillgänglig information runt om i världen. Vi får mycket god information genom basinkomstförsöket med tanke på detta arbete, säger kanslichef Sillanaukee.

Ytterligare information:

Päivi Sillanaukee, kanslichef, tfn 02951 63356, [email protected]
Outi Antila, överdirektör, tfn 02951 63164, [email protected]
Liisa Siika-aho, direktör, tfn 02951 63085, [email protected]

spetsprojekt