Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila: Genomförandet av ett försök med basinkomst vittnar om mod

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.2.2019 9.03
Pressmeddelande 25/2019

Försöket med basinkomst var ett exceptionellt samhällsexperiment både i Finland och globalt, konstaterade social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila.

Det som gör försöket unikt är att deltagandet inte har varit frivilligt. Till försöket som genomfördes 2017–2018 valdes 2 000 människor ut. De som deltog i försöket fick under två år en basinkomst på 560 euro per månad. Basinkomsten var för dem en inkomst som betalades villkorslöst och utan behovsprövning. Det var alltså fråga om en inkomst som försöksdeltagarna fick automatiskt varje månad och som inte minskades av mottagarens övriga inkomster. Basinkomsten var också en skattefri förmån.

- Atypiska anställningar har ökat och vårt system för social trygghet motsvarar inte längre till alla delar dagens krav. Försöket med basinkomst var ett sätt att utreda hur arbete kan tas emot smidigare och även hur ekonomiska incitament inverkar på mottagandet av arbete, sammanfattade social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila i det tal som hon höll den 8 februari vid ett seminarium som behandlade de preliminära resultaten av försöket med basinkomst. 

Målet för försöket med basinkomst var att få svar på hur den sociala tryggheten kan förenklas och göras flexiblare samt byråkrati- och flitfällor som upplevs som problematiska avlägsnas.

Försöket med basinkomst ger oss unik information om de faktorer som påverkar människornas beteende, sysselsättning och välbefinnande. Även om den basinkomstmodell som utvecklats för försöket knappast någonsin som sådan kommer att införas på bred front, anser jag att försöket är mycket lyckat. Den information som försöket gett kan vi utnyttja i framtiden för att reformera den sociala tryggheten, som kommer att vara vår nästa stora reform.

- Försöket med basinkomst har fått stor uppmärksamhet i världen och det har även påverkat bilden av Finland positivt. Vi har visat oss vara ett land som har förmåga att fundera över saker på ett nytt sätt och skaffa ytterligare information, sade minister Mattila. För ett land av Finlands storlek har uppmärksamheten från internationell media saknat motstycke. 

Ytterligare information

Kari Synberg, social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattilas specialmedarbetare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 106, [email protected]

Essi Rentola, direktör, tfn 0295 163 155, [email protected]

Pirkko Mattila