Riksomfattande försöksveckan utmanar organisationer att dryfta välfärden

Finansministeriet
6.4.2018 14.33
Pressmeddelande

Kampanjen Riksomfattande försöksveckan, som arrangerades första gången hösten 2017, får en fortsättning i maj när de riksomfattande försöksaktörerna utmanar organisationerna att dryfta välfärdsfrågan.

Riksomfattande försöksveckan firas den 14–20 maj 2018. Temat för kampanjveckan är välfärd, som är en aktuell fråga just nu. Samtidigt är välfärd ett tema som är gemensamt för alla organisationer.

Hur kan vi genom regionalt och sektorsövergripande samarbete åstadkomma kundorienterade tjänster som förbättrar välfärden?

Ett diskussionstema under kampanjen är till exempel hur man genom både regionalt och sektorsövergripande samarbete kan bygga upp kundorienterade tjänster som förbättrar välfärden.

Kampanjveckan genomförs som ett förvaltningsövergripande samarbete mellan projektet Försöksfinland vid statsrådets kansli, Innovationscentret vid Utbildningsstyrelsen, digitaliseringsteamet D9 vid Statskontoret tillsammans med Innokylä, Kommunförbundets Våga försöka-nätverk, regionförvaltningsverken, arbets- och näringsministeriet samt finansministeriets Arbete 2.0-program och digikommunförsöksprojekt.

Arrangörerna uppmanar alla att delta i försöksevenemanget och att under kampanjveckan ta fram egna försök och idéer liksom även andra aktuella initiativ för att främja välfärden. 

Anmäl ditt försök till kampanjen redan nu!

Anmäl din organisation till försöksveckan, och berätta om idéer, försök eller om en grupp som vill delta i försöksveckan till arrangörerna.

Delta i diskussionen på Twitter under #kokeiluviikko.

Närmare information om programmet för kampanjveckan ges separat. 

Ytterligare information:

Maria Vuorensola, projektkoordinator, digikommunförsöket, finansministeriet, maria.vuorensola(at)vm.fi
Virpi Einola-Pekkinen, utvecklingschef, Arbete 2.0, finansministeriet, virpi.einola-pekkinen(at)vm.fi 
Suvi Savolainen, specialsakkunnig, digikommunförsöket, finansministeriet, suvi.savolaine(at)vm.fi 
Johanna Kotipelto, specialsakkunnig, Försöksfinland, statsrådets kansli, johanna.kotipelto(at)vnk.fi 
Ulla Teräs, utvecklare, Innovationscentret, Utbildningsstyrelsen, ulla.teras(at)oph.fi 
Tuula Jäppinen, sakkunnig, Våga försöka, Kommunförbundet, tuula.jappinen(at)kuntaliitto.fi 
Anni Leppänen, expert inom försöksbaserad utveckling, digitaliseringsteamet D9, anni.leppanen(at)valtiokonttori.fi 
Helena Pulkkinen, projektplanerare, regionförvaltningsverket, helena.pulkkinen(at)avi.fi
 Kati Shibutani, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, kati.shibutani(at)tem.fi 

Förvaltningspolitiken Kommunärenden
digitalisering
försök
förvaltningsområden
förvaltningsområden
informationsrelaterat skapande
kommuner