Utnyttjandet av digitalisering vid sökandet av en försvunnen person belönades i tävlingen Suunnannäyttäjät

finansministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2017 14.20 | Publicerad på svenska 22.6.2017 kl. 12.20
Pressmeddelande

Polisstationen i Lappland vann med sitt RPAS -projekt (obemannat luftfartyg) Suomidigis Suunnannäyttäjät-tävling. Polisen i Lappland har agerat vägvisare för den offentliga förvaltningen genom att ta i bruk en ny digitaliserad och duplicerbar verksamhetsmodell som räddar liv. RPAS-verksamheten går ut på att utnyttja RPAS-apparater (drönare) vid sökandet av försvunna personer genast då anmälan om en försvunnen person lämnats in.

I RPAS-verksamheten har man byggt ett komplett paket runt den nya fjärrstyrda drönaren åt sökningsledaren så att räddningsarbetet kan påskyndas.

Framgångsrika digitaliseringshistorier lyfts fram

Syftet med Suunnannäyttäjät-tävlingen är att belöna fördomsfria utvecklarteam för gott utvecklingsarbete. Man vill också lyfta fram team som förverkligat digitaliseringsprinciperna på ett framgångsrikt och kreativt sätt.

”Flera aktörer gör just nu ett mycket gott jobb inom digitaliseringsbranschen i Finland. Syftet med tävlingen är att lyfta fram goda exempel med vilkas hjälp vi uppmuntrar även andra att digitalisera sina tjänster och rutiner”, berättar kommun- och reformminister Anu Vehviläinen som ledde utvärderingsjuryn.

Andra medlemmar i juryn var Anna-Maija Karjalainen, den offentliga förvaltningens IKT-direktör, Lauri Lyly, borgmästaren i Tammerfors och Mikko Rusama, chefen för Rundradions nätutveckling. Valet påverkades dessutom av en publikröstning på Suomidigi.fi, där besökarna kunde rösta på sex olika utvecklarteam som valts genom en förhandskvalificering.

Finalisterna illustrerar möjligheterna med digitalisering

Liperi kommuns timbaserade betalningssystem för förskolepedagogiken, som gör det möjligt att planera arbetsskiften så effektivt som möjligt och med tanke på barnens intressen, kom på andra plats. Den övergripande förändringen inom barnpedagogiken som digitaliseringen möjliggjort har genomförts i samarbete med föräldrarna. Tredje platsen gick till Finlands viltcentrals Oma riista-tjänst, där processen digitaliserades med kundens upplevda nytta som utgångspunkt. Jägarna kan förmedla viltinformation på plats med sina smartmobiler och myndigheternas administrativa börda har minimerats.

Studentexamensnämndens stundetexamen, Tusby kommuns utvecklings- och temanätverk och justitieministeriets materialbank-projekt (AIPA) valdes också till finalen. Migri.fi-reformen, [email protected] för utvecklingsstördas stödboende och Helsingfors stads IKT-utvecklingsmetoder Kehmet fick hedersomnämnanden för sina värdefulla insatser.

”Alla finalisters presentationer illustrerade på ett utmärkt sätt vad digitaliseringen möjliggör. De är strålande exempel på vad digitalisering betyder”, konstaterar Lauri Lyly.

Vid bedömningen av tävlingsbidragen fäste man särskild uppmärksamhet vid följande:

  • Nya slags samarbetsformer
  • Fördomsfri, modig approach
  • Handlingssättet som lett till resultat
  • Stödjandet av de mindre bemedlade med hjälp av digitalisering och i digitaliseringen

Tävlingsdeltagarnas beskrivningar utnyttjas i Suomidigi.fi

Suomidigi distribuerar bästa praxis för framgångsrikt genomförande av utvecklingsprojekt. Beskrivningar av exemplen som presenterats av deltagarna i Suunnannäyttäjät-tävlingen inkluderas i Suomidigis Spelbok, med vars hjälp utvecklarna på ett enkelt sätt kan bekanta sig med hur andra organisationer omsatt digiprinciperna i praktiken och vilka utmaningar man mött under projektets gång. Tävlingen ordnades för första gången i år, och avsikten är att den görs till ett årligt evenemang.

Suomidigi uppmuntrar och inspirerar experter till modigt nyskapande och utmanar samtidigt utvecklarna inom den offentliga förvaltningen till att diskutera det praktiska förverkligandet av digiprinciperna.  Suomidigi är en del av Finland 100 -programmet.

Ytterligare information:

Suunnannäyttäjät-tävling i Suomidigi.fi

Presentation av RPAS-projektet

Suomidigi utdelar erkännanden åt digitaliseringsutvecklare (pressmeddelande 10.5)

Riikka Pellikka, sakkunnig, tfn 02955 30458, fornamn.efternamn(at)vm.fi.

Tuomas Vanhanen, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 530 216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi

Anu Vehviläinen Digitalisoituminen Kärkihankkeet Offentliga förvaltningens ICT