Under försöksveckan löser man utmaningar med hjälp av försökskultur

finansministeriet
Utgivningsdatum 21.9.2017 10.15
Pressmeddelande

Riksomfattande försöksveckan firas den 6–13 oktober 2017. Finansministeriet, statsrådets kansli, Statskontoret och Kommunförbundet som ordnar försöksveckan vill uppmuntra samtliga organisationer till att utveckla sina handlingssätt genom försök i en veckas tid.

”Vi vill visa att man kan åstadkomma mycket redan under en vecka. Ibland kan det räcka med 24 timmar till att starta en stor förändring. Allt som behövs är mod att försöka, det är ju det som är poängen med försökskultur”, konstaterar finansministeriets projektkoordinator Maria Vuorensola.

Försöket kan ha ett samband med till exempel utvecklandet av det egna arbetet eller ledningskulturen. Det kan vara fråga om små försök eller sådana som berör hela organisationen. Man kan även utveckla nya verksamhetsmodeller eller regionalt samarbete genom försök. Det är önskvärt att alla försök som görs under försöksveckan också införs på Kokeilun paikka-webbplatsen.

Regionala försök utvecklas vidare vid workshoppar

Organisatörerna av försöksveckan efterlyste tidigare i september regionala utmaningar. Utmaningarna skulle gälla utvecklandet av lokalt samarbete, ibruktagande av nya handlingsmodeller samt nya slags sätt att arbeta. De utmaningar som valts med ska lösas vid workshoppar som ordnas under försöksveckan.

Egentliga Finlands förbunds utmaning går ut på att göra öppen data till en del av regionutvecklingen. Pyhätunturis byförening utvecklar ett pop up -företagaruppfostringsförsök som riktats till skolelever och företagarna i regionen. I Joensuu utvecklar man med tanke på landskapsreformen en klientorienterad verksamhetsmodell för sysselsättnings- och välfärdsservicen.

”Utvecklandet av framtidens kommun och förstärkandet av kommunens livskraft prioriterades i de regionala försök som valdes med. De förändringar i tillväxttjänsterna som landskapsreformen medför och ännu effektivare utnyttjande av öppen data i regionutvecklingen spelade också en framträdande roll”, berättar Vuorensola.

Följ utmaningarna som löses under försöksveckan på Twitter under #kokeiluviikko

Försöksveckan kulminerar i en avslutande tillställning

Försöksveckan avslutas i Helsingfors den 13 oktober. Vid tillställningen presenteras försök som inletts under veckans gång. Programmet inkluderar dessutom inlägg om försöksutveckling samt om hur försök kan utnyttjas vid utvecklingen av verksamhetsmodeller. Bekanta dig med programutkastet. Noggrannare program publiceras senare under september. Anmäl dig till försöksveckans avslutande tillställning.

Ytterligare information:

Digikommunförsöket, projektkoordinator Maria Vuorensola, [email protected]
Digikommunförsöket, överinspektör Suvi Savolainen, [email protected]
Arbete 2.0, utvecklingschef Virpi Einola-Pekkinen, [email protected]

FörsöksFinland, projektchef Ira Alanko, [email protected]
FörsöksFinland, specialsakkunnig Johanna Kotipelto, [email protected]

Programmet Våga försöka, innovationsexpert Tuula Jäppinen, [email protected]
Programmet Våga försöka, specialsakkunnig Jaana Halonen [email protected]tto.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden Offentliga förvaltningens ICT