Projekten från roboansökan presenteras under våren
Med hjälp av artificiell intelligens och robotik kan man effektivera verksamheten

finansministeriet
Utgivningsdatum 16.4.2019 15.06
Nyhet

Finansministeriet anvisade i början av 2019 specialfinansiering för sådana projekt inom förvaltningen som har som mål att främja produktiviteten särskilt med hjälp av robotik, analyser, artificiell intelligens eller annan ny teknik. De projekt som fått finansiering presenteras under flera evenemang under våren.

Specialfinansieringsansökan påbörjades i september 2018 och 35 projekt blev beviljade finansiering. Finansiering beviljades både för projekt som verkställdes direkt och för projekt för verifiering av hur nya handlingsmodeller eller tekniska lösningar fungerar. Vid tillställningar öppna för allmänheten berättar representanter för de sistnämnda om hur arbetet framskrider, om sina erfarenheter och vilka lärdomar de har dragit av arbetet.

Tjänsterobotar, maskininlärning och dataanalys till förvaltningen

Det första evenemanget för utbyte av erfarenheter ordnades den 15 april för de projekt som hösten 2018 fick finansiering genom roboansökan. Nio projekt presenterades under evenemanget.

Med hjälp av de projekt som presenterades kan man uppnå mycket praktisk nytta och effektivera tjänster. Till exempel inom ett projekt som styrs av social- och hälsovårdsministeriet utreds hur effektiviteten av den bedömning av vårdbehovet som görs inom akutvården påverkar patientsäkerheten. I försvarsmaktens projekt testas en tjänsterobot, vars uppgift är att effektivera handledningen inom försvarsmakten. En testrobot var på plats och den väckte stort intresse bland deltagarna.

Resten av projekten presenteras 29.4 och 13.5

Resten av projekten för verifiering av hur nya handlingsmodeller eller tekniska lösningar fungerar presenteras den 29 april och den 13 maj. Du kan anmäla dig till evenemangen via Webropol-blanketten (på finsla), här finns också länkar till respektive evenemangs program.

Den 12 mars presenterades dessutom de program som fått finansiering under våren 2018: En inspelning av evenemanget kan ses på YouTube (på finska).

Ytterligare information:

Se inspelningen från evenemanget för erfarenhetsutbyte den 15 april på YouTube (på finska)

15.4. Presentationsmaterialet och korta presentationer om projekten på vm.fi (på finska)

vm.fi/sv/roboansokan-2018

Arja Terho, finansråd, tfn +358 295 530 235, arja.terho(at)vm.fi

Marjut Siintola, specialsakkunnig, tfn 0295 530 482, marjut.siintola(at)vm.fi

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen och finansminister Petteri Orpo utlyste i början av september 2018 en finansieringsansökan för att sporra de statliga ämbetsverken till att förenkla och automatisera sina processer. Ministerierna och statliga ämbetsverk och myndigheter hade möjlighet att söka specialfinansiering för projekt som främjar produktiviteten. Vårt mål är att se till att Finland har välfungerande offentliga tjänster, en god förvaltning och att vi får leva i ett hållbart och stabilt samhälle.

Digitalisoituminen Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT