Försökskulturen inom den offentliga förvaltningen kom för att stanna - hurra för försökarna!

Finansministeriet
6.10.2017 14.29
Nyhet

Den 6-13 oktober firar vi den nationella försöksveckan då organisationerna utmanas till att synliggöra försöksutvecklandet.

En av riktlinjerna i statsminister Sipiläs regeringsprogram var att man tar i bruk en försökskultur i Finland. Spetsprojektet Införande av en försökskultur har uppmuntrat den offentliga förvaltningen till olika försök.

Antalet försök talar för sig: försökskulturen har intagit en viktig roll i utvecklandet av den offentliga förvaltningen. Det smidiga försöksutvecklandet har etablerat sig i kommunerna, regionförvaltningen, ämbetsverken, forskningsinrättningarna, ministerierna samt nätverken som kopplar samman aktörer inom den offentliga förvaltningen. Inom statsförvaltningen har man dessutom inlett försöksutvecklingsprogram som understöder försök, delar information och distribuerar lärdomar.

"Det finns inga utmaningar som inte kan utredas med hjälp av försök! Det viktiga är att man kommer igång genast. Den offentliga förvaltningen är redo", konstaterar finansministeriets projektkoordinator Maria Vuorensola.

Du kan aldrig veta om du inte försöker

Organisatörerna av försöksveckan vill uppmuntra alla till att inleda försök: försöken kan till exempel ha ett samband med utvecklandet av det egna arbetet eller ledningskulturen. Det kan vara fråga om ett litet försök eller något som gäller hela organisationen. Nya verksamhetsmodeller eller regionalt samarbete kan också utvecklas med hjälp av försök.

I samband med planeringen av försöksveckan sökte man efter regionala utmaningar som kunde lösas och följas upp under försöksveckan. Utmaningen som gavs var att övergå från långa planeringsprocesser till genomföring. Regionerna tog emot utmaningen med stor iver. I Egentliga Finland testar man hur öppen data kan användas vid regionutvecklingen. Pyhä byaförening skapar en ny slags inlärningsmiljö med hjälp av företagarfostran. I Tusby utvecklar man kommunens livskraft och i Joensuu en ny klientorienterad verksamhetsmodell för sysselsättnings- och välfärdstjänsterna. Målet är också att utreda hur man men hjälp av serviceformning kan skapa mera klientorienterade arbets- och näringstjänster.

Försöken som inleds under försöksveckan kan följas på twitter, #kokeiluviikko.

Försöksveckan kulminerar i avslutningstillställningen den 13 oktober

Försöksveckans avslutande tillställning hålls i Helsingfors den 13 oktober. Vid tillställningen presenteras försök som inletts under veckans gång. Programmet inkluderar dessutom inlägg om försöksutveckling samt om hur försök kan utnyttjas vid utvecklingen av verksamhetsmodeller. Bekanta dig med programutkastet och anmäl dig till den avslutande tillställningen.

Den riksomfattande försöksveckan ordnas av finansministeriets Digikommunförsöksprojekt tillsammans med programmet Arbete 2.0, statsrådets kanslis Försöks Finland, Statskontorets D9 -stöd för digitalisering samt Kommunförbundets Våga försöka -program.

Ytterligare information:

Digikommunförsöket, projektkoordinerare Maria Vuorensola, maria.vuorensola(at)vm.fi
Digikommunförsöket, överinspektör Suvi Savolainen, suvi.savolainen(at)vm.fi
Arbete 2.0, Utcecklingschef Virpi Einola-Pekkinen, virpi.einola-pekkinen(at)vm.fi

FörsöksFinland, projektchef Ira Alanko, ira.alanko(at)vnk.fi
FörsöksFinland, specialsakkunnig Johanna Kotipelto, johanna.kotipelto(at)vnk.fi

D9 stödet för digitalisering, försöksutvecklingsexpert Anni Leppänen, Statskontoret
anni.leppanen(at)valtiokonttori.fi

Våga försöka -programmet, innovationsexpert Tuula Jäppinen, tuula.jappinen(at)kuntaliitto.fi
Våga försöka -programmet, specialsakkunnig Jaana Halonen jaana.halonen(at)kuntaliitto.fi

Kommunärenden
digitalisering
försök
försök