Digitaalinenkunta.fi-sidorna till hjälp vid digitaliseringsutvecklingen i kommunerna

Finansministeriet
24.1.2018 12.00
Pressmeddelande

Finansministeriet öppnade den 24 januari webbplatsen digitaalinenkunta.fi som riktats till samtliga kommuner. Kommunerna kan bland annat utvärdera den egna digitaliseringsgraden med hjälp av webbplatsen.

På webbplatsen finns två verktyg som planerats specifikt åt kommunerna. Verktyget för utvärdering av digitaliseringen i kommunen hjälper att identifiera hur väl kommunen utnyttjar befintliga elektroniska eller digitala lösningar vid produktionen av externa och interna tjänster. Det hjälper att skapa en bild av digitaliseringsgraden inom olika serviceprocesser.

Målet med kartläggningen av fördelarna är att identifiera den sparpotential som kan uppnås genom digitalisering av tjänster och processer.

Framtidens kommun är digital

Målet med den nya webbplatsen är att utöka diskussionen och medvetenheten om hur kommunernas tjänster digitaliseras. Webbplatsen innehåller sammanfattningar av uppgifterna som kommunerna infört. Med hjälp av den öppna informationen vill vi uppmuntra kommunerna till att utvärdera den egna digitaliseringsgraden samt till att begrunda möjligheterna och fördelarna som digitaliseringen medför för kommunen.

Verktygen kan användas efter inloggning in på digitaalinenkunta.fi-webbplatsen. De kan även testas utan inloggning. Vi har sänt kommunspecifika användarnamn till kommunernas registratorskontor så att informationen som införts i tjänsten ska kunna sparas och publiceras.

Den nya webbplatsen är ett led i finansministeriets digikommunförsök som stöder kommunerna i digitaliseringen av tjänsterna med hjälp av försökskulturmetoder.

Digitaalinenkunta.fi-webbplatsen

Ytterligare information:

Projektkoordinerare Maria Vuorensola, tfn 02955 30205, maria.vuorensola(at)vm.fi
Överinspektör Suvi Savolainen, tfn 02955 30122, suvi.savolainen(at)vm.fi

Kommunärenden
digitalisering
försök
informationsrelaterat skapande
kommuner