Statsrådets kansli och Motiva Oy inleder samarbete för att främja försökskultur

Statsrådets kommunikationsavdelning
8.11.2017 15.02
Pressmeddelande 507/2017

Ett av spetsprojekten för statsminister Juha Sipiläs regering är att stärka försökskulturen. Statsrådets kansli har utvecklat plattformen Plats för försök i samarbete med en gemenskap av finländska, experimentlystna aktörer. I fortsättningen kommer statsrådets kansli och Motiva Oy att tillsammans utarbeta metoder för att gynna försöksverksamhet.

Statsrådets kansli syftar till att undanröja administrativa hinder och snabbare omsätta lösningar i praktiken. Genom Plats för försök (kokeilunpaikka.fi) försöker man hitta nya och innovativa lösningar för att utveckla samhället och olika tjänster. Därigenom främjar man hållbar välfärd.

”Med överföringen strävar vi efter flexibilitet och verkningsfullhet i samband med att verksamheten utvidgas”, konstaterar Taina Kulmala, chef för enheten för politikanalys.

Cirkulär ekonomi, artificiell intelligens och sysselsättning är centrala teman för regeringen. I somras utlystes en ansökningsomgång där man kunde ansöka om finansiering för projekt som rör cirkulär ekonomi. De försök som beviljades finansiering genomförs för närvarande. Plattformen Plats för försök lämpar sig väl även för andra teman.

Det samarbete som nu inleddes med Motiva Oy är en naturlig fortsättning på arbetet med att främja försökskulturen. Antalet idéer och användare på Plats för försök ökar hela tiden.

”Motiva påskyndar en hållbar förändring. Det nära samarbetet med statsrådets kansli i syfte att understödja försöksverksamhet och omsätta den i praktiken lämpar sig väl för våra uppgifter. Tillsammans med teamet för Försöksfinland vid statsrådets kansli främjar vi försökskultur i praktiken”, berättar Motiva Oy:s verkställande direktör Hille Hyytiä.

Motiva är ett statsägt expertföretag som arbetar för hållbar förändring. Huvudsakligen genomför Motiva samhälleligt genomslagskraftiga projekt i samarbete med flera olika aktörer. Dess viktigaste kunder är den offentliga förvaltningen, ministerierna och ämbetsverk. 

Ytterligare information: Ira Alanko, projektchef, statsrådets kansli, tfn +358 295 960 028, ira.alanko(at)vnk.fi , Hille Hyytiä, verkställande direktör, Motiva Oy, tfn +358 40 724 4600, hille.hyytia(at)motiva.fi

spetsprojekt
cirkulär ekonomi
digitalisering
ekonomi
elektronisk ärendehantering
försök
förvaltningspolitik
informationsrelaterat skapande
politik
politik
regeringsprogram