Försöksprojekt bidrar med konkreta åtgärder för en cirkulär ekonomi

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 7.6.2019 12.42 | Publicerad på svenska 14.6.2019 kl. 13.02
Pressmeddelande 297/2019

Projektet Försöksfinland vid statsrådets kansli valde i februari ut 24 försöksprojekt som genomförs för att främja cirkulär ekonomi. Försöken har bidragit med nya lösningar särskilt i fråga om användning av plast och textilier samt byggande.

På plattformen Plats för försök (kokeilunpaikka.fi) ordnades i början av året en ansökningsomgång för förslag till kommersiella lösningar som främjar cirkulär ekonomi. De utvalda försöken har nu genomförts med finansiering från statsrådets kansli och sparring från Plats för försök. På en avslutningsfest den 4 juni fick vi höra vilka samhällsreformerande initiativ försöken bidragit med.

Alla försöksprojekt har haft samma mål: att ändra rådande praxis. De har syftat till att minska användningen av jungfruliga råvaror, främja delningsekonomi och göra det lättare att tillämpa resurssmarta lösningar. Försöken kan vara till nytta för bland annat företag i byggbranschen och lokala avfallshanteringsverk, men de bidrar också till en smidig och hållbar vardag på individnivå.

”Försöksverksamhet går utmärkt väl ihop med cirkulär ekonomi, och också den här ansökningsomgången bidrog med både produkt- och serviceinnovationer. Det som en slänger kan någon annan utnyttja som råvara – på så sätt bidrar försöken till att skapa ett ekosystem för cirkulär ekonomi”, berättar Johanna Kotipelto, som är statsrådets specialsakkunnig i försökskultur.

Bland försöksprojekten valdes ut fem projekt som bedömdes vara de mest verkningsfulla och innovativa. Dessa får ytterligare stöd för att vidareutveckla sina idéer. Fortsatt finansiering beviljades applikationen Circul som underlättar återvinning av material från byggnader som ska rivas, WonderWall-odlingsunderlaget för svamp, som har tillverkats av polystyrenavfall, Specialty Fibers Finland Oy som förädlar mineralull från bygg- och rivningsavfall till ekologisk betong, samt Viako Oy som säljer återvunna kökstillbehör och hemtextilier för tillfälligt boende.

Fortsatt finansiering beviljades också Painovoima ry som tillverkar papper av textilavfall, i synnerhet textilier av konstfiber och blandmaterial som är svåra att återvinna. I Finland uppstår det årligen cirka 55 000 ton textilavfall, vilket betyder att det finns ett påtagligt behov av vidareförädling av avfallet.

”Vi lyckades tillverka brukbara kassar av materialet, men det bästa är att vi insåg hur mångsidigt materialet är och vilka möjligheter det medför. Vår framtidsvision är att utvidga produktionen, ytbehandla materialet och vidareutveckla våra produkter”, berättar Sanna Virta, som är projektkoordinator på Painovoima ry.

Tanken bakom försöksverksamhet är att även litet kan bli stort och att försök kan bidra med nya, samhällsreformerande innovationer som i bästa fall skapar nya arbetstillfällen.

”Det har varit fint att se synergin mellan de olika försöksprojekten och hur lärdomarna av försöken bara inom tre månader lyckades styra och utveckla verksamheten. Lärdomarna hittills har rapporterats på Plats för försök, och under hösten får vi se hur försöken har vidareutvecklats”, konstaterar Sara Lukkarinen, som är sakkunnig på Motiva Oy.

I den första fasen beviljades försöken sammanlagt 120 000 euro i finansiering. Fortsatt finansiering beviljades till ett belopp på 50 000 euro. Du kan bekanta dig med alla försöksprojekt på Plats för försök

Ytterligare information: Johanna Kotipelto, specialsakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160 206, johanna.kotipelto(a)vnk.fi, och Sara Lukkarinen, sakkunnig, Motiva Oy, tfn (09) 612 250 22, sara.lukkarinen(a)motiva.fi