Artificiell intelligens kan underlätta fågelskådning, hjälpa till med att hitta tjänster och lindra ensamhet – försöksprojekt har nu valts ut

Statsrådets kommunikationsavdelning
15.6.2018 15.31 | Publicerad på svenska 19.6.2018 kl. 16.14
Pressmeddelande 309/2018

Statsrådets kanslis spetsprojekt Försöksfinland och bolaget Motiva Oy ordnade en öppen ansökningsomgång för småskaliga försök med artificiell intelligens. Ansökningsomgången på plattformen Plats för försök löpte ut den 3 juni 2018. Sammanlagt 37 förslag till försök lämnades in inom utsatt tid, och 21 av dessa förslag ska nu bli konkreta försöksprojekt.

Syftet var att hitta försöksprojekt där artificiell intelligens utnyttjas för att förbättra välbefinnandet i vardagen. Teman för ansökningsomgången var ”Kontroll över vardagen”, ”Mer sammanhållning” och ”Miljön och vi”. Ansökningsomgången var öppen för alla, och bland annat företag, städer, högskolor och privatpersoner bidrog med idéer.

Det lämnades in flera förslag till försök inom alla tre temaområden. Inom ramen för temat ”Miljön och vi” genomförs ett försök där datorseende används för att identifiera fåglar. Försöket syftar till att förbättra särskilt ungdomars förhållande till naturen genom att göra fågelskådning till en mer lättillgänglig hobby.

De försöksprojekt som nu ska genomföras närmar sig frågan om välbefinnande i vardagen på olika sätt. I många av försöken utvecklas botar som ger råd och hjälper till med att hitta rätt tjänst. Botarna kan till exempel hjälpa studerande som flyttar till en ny ort eller kunder inom hälsovården. Inom ett av försöksprojekten utvecklas en bot som ska lindra ensamhet.

I en del av förslagen är tanken att öka medvetenheten om de möjligheter som artificiell intelligens medför. I Grankulla stads försöksprojekt ska högstadie- och gymnasieelever utveckla en egen bot. På så sätt lär de sig vilka möjligheter artificiell intelligens medför och vilka kunskaper som behövs för att utnyttja artificiell intelligens.

En jury bestående av experter i artificiell intelligens, inflytande och försök både från den akademiska världen och från företagsvärlden har valt ut försöken. Juryn såg stor potential hos flera av de föreslagna försöken. Trots att de valda försöksprojekten är småskaliga, var juryn ense om att många av dem har möjligheter till stort genomslag.

Ett inledande seminarium för de valda försöksprojekten ordnas redan den 19 juni. Försöken ska genomföras före utgången av oktober 2018 med hjälp av ett bidrag på 3 000–5 000 euro.

Mer information om ansökningsomgången och de valda försöken

Ytterligare information: Virve Hokkanen, projektchef, statsrådets kansli, tfn 0295 160 490, fö[email protected], Johanna Kotipelto, specialsakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160 206, fö[email protected], Lea Gynther, ledande sakkunnig, Motiva Oy, tfn 09 6122 5044, fö[email protected]

artificiell intelligens
forskning
forskningsverksamhet
försök
miljö
sammanhållning
städer
vardag
välfärd