Finland en internationell föregångare i fråga om försökskultur - Försöksbaserad utveckling som stöd för den reformen av kommunfältet

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 10.3.2017 9.53 | Publicerad på svenska 13.3.2017 kl. 15.36
Pressmeddelande 106/2017

- Ofta är det möjligt att pröva nya lösningar bara det finns vilja för det, sammanfattar kommun- och reformminister Anu Vehviläinen lärdomarna av spetsprojektet Försöksfinland, som pågått i ett och ett halvt år. Minister Vehviläinen betonar att det finns goda förutsättningar för kommunerna att pröva ny slags praxis genom egna beslut och utan ändringar i lagstiftningen.

Till exempel i Libelits bereds ett försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar. Det är möjligt att få 80 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik per månad. Libelits har redan tidigare infört timbaserade avgifter för småbarnspedagogiken, och det nu planerade försöktet är en fortsättning på det tidigare utvecklingsarbetet.

- Jag uppmuntrar kommunfullmäktige och kommunstyrelser att dra upp strategiska riktlinjer för försöksbaserad utveckling i kommunerna. Exemplen från föregångarna visar att de bästa resultaten fås genom att personalen får ett starkt mandat att utveckla sitt eget arbete, säger minister Anu Vehviläinen.

Enligt den utredning som gjordes i samband med finansministeriets försök med digitala kommuner är det möjligt att spara flera hundra miljoner euro genom att digitalisera kommuners verksamhetssätt och tjänster. Samtidigt är det möjligt att förbättra serviceupplevelsen. 

- Dessa möjligheter kan utnyttjas bara genom att försöka och genom att engagera kommuninvånare och de kunder som anlitar tjänsterna, konstaterar minister Vehviläinen.

I samarbete med yrkeshögskolenätverket ordnas också en turné för Försöksfinland. Syftet med turnén är att föra budskapet om försöksbaserad utveckling vidare till alla landskap.

- Det utvecklingsarbete på gräsrotsnivå som utförs på olika håll i Finland har gjort ett gott intryck. Samtidigt har man upptäckt vissa strukturella problem: de bästa lösningarna sprids inte lätt, och finansieringen av mindre försök är otillräcklig, berättar projektchefen för spetsprojektet Ira Alanko.

För att tackla dessa utmaningar har försöksplattformen Kokeilunpaikka.fi tagits fram i projektet. Kokeilunpaikka.fi hjälper till med att utveckla idéer till konkreta försök genom att föra samman dem som för fram idéer, dem som förverkligar idéerna och dem som finansierar idéerna. Med hjälp av plattformen är det möjligt att gemensamt utveckla samhälleliga innovationer, sprida bästa praxis och kombinera exempelvis gräsrotsfinansiering och offentlig finansiering. Kokeilunpaikka.fi lanseras den 4 maj 2017 på Framtidens lantdag i Borgå.

- Plattformen utvecklas genom försök. I den betaversion som nu finns på webben finns bara en del av de funktioner som kommer att finnas i den version som lanseras i maj, belyser specialsakkunnig Johanna Kotipelto som svarar för plattformen.

Finlands arbete med försökskultur har också väckt internationellt intresse, bland annat i OECD:s World Government Summit i Dubai. Det unika med Finlands modell är att kulturförändring i sig har blivit ett politiskt mål och att försök på gräsrotsnivå främjas tillsammans med försök som gäller politiska åtgärder.

- Som helhet framskrider spetsprojektet Försöksfinland väl. Alla strategiska försök antingen pågår redan, eller så är förberedelserna för dem på slutrakan. Regeringen vill före valperiodens slut se flera småskaliga försök och försök som i likhet med försöket med basinkomst genomförs på fältet. Finland är en föregångare när det gäller ny slags förvaltningskultur, sammanfattar minister Vehviläinen.

Webbplatsen för Försöksfinland

Minister Vehviläinens bildspel (på finska)

Ytterligare information: Tuomas Vanhanen, kommun- och reformminister Anu Vehviläinens specialmedarbetare, tfn 0295 530 216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi, Ira Alanko, projektchef, tfn 0295 160 028, ira.alanko(at)vnk.fi,

Johanna Kotipelto, specialsakkunnig, tfn 0295 160 206, johanna.kotipelto(at)vnk.fi

Anu Vehviläinen reformit spetsprojekt