Månadens försök: Elbilar för samanvändning i Villmanstrand

Statsrådets kommunikationsavdelning
31.5.2018 15.52 | Publicerad på svenska 1.6.2018 kl. 16.43
Nyhet 25/2018

Spetsprojektet Försöksfinland vid statsrådets kansli har tilldelat Villmanstrands stad hedersomnämnandet ”Månadens försök”. Staden har inlett ett försöksprojekt, där den för sitt eget bruk hyr elbilar för samanvändning under tjänstetid. Tjänsteleverantören hyr dessutom ut bilarna till stadsborna under kvällar och veckoslut. Syftet med försöket är att effektivisera användningen av de bilar som staden behöver under tjänstetid och samtidigt sänka tröskeln för användning av elbilar.

Terhi Jantunen från Villmanstrands stad är personen bakom projektet. Hon berättar att avsikten är att undvika en situation där stadens bilar står oanvända under kvällar och veckoslut. Syftet med försöket är alltså att få ut det mesta av investeringarna, men också att främja cirkulär ekonomi och delningsekonomi. Många stadsbor behöver kanske bara sällan bil, men till exempel i Villmanstrand har bilar för samanvändning trots allt inte varit något allmänt fenomen. I och med att det är ett privat biluthyrningsföretag som hyr ut elbilarna, främjar stadens försöksprojekt också uppkomsten av en ny marknad.

Villmanstrands stad har skaffat fyra elbilar för försöksprojektet. Stadsborna har möjlighet att hyra ut bilarna utanför tjänstetid. Bilarna har tagits i bruk i mitten av maj, och därför finns det ännu ingen statistik över hur mycket bilarna har använts. Försöket har trots allt uppmärksammats i medierna och många andra städer har bett Villmanstrands stad berätta mer om verksamheten. Villmanstrands stad önskar att verksamhetsmodellen sprids även till andra orter.

Försöket har också som mål att öka användningen av elbilar. Fler och fler eldrivna bilar kommer ut på marknaden, men många förhåller sig skeptiska till dem. Försöket i Villmanstrand erbjuder stadsborna möjlighet att själv se hur bilarna fungerar. Stadens strategiska mål har varit att tjäna som förebild när det gäller förnybar energi och en ren livsmiljö. Staden har också förbundit sig att främja användningen av gas- och eldrivna bilar.

Sedan hösten 2017 har Villmanstrands stad dessutom deltagit i bolaget Shareit Bloxcar Oy:s försök, där bilar som staden äger hyrs ut till stadsbor utanför tjänstetid. Jantunen berättar att staden ville testa en liknande verksamhetsmodell som tjänsten Shareit Blox Car, men med elbilar.

Båda försöken har genomförts inom ramen för ansökningsomgången för försök som rör cirkulär ekonomi, som pågick under sommaren 2017 på plattformen Plats för försök. Sammanlagt tjugo småskaliga försök beviljades finansiering – dessa två försöksprojekt fick 5 000 euro. Enligt Jantunen hade staden redan tidigare övervägt att skaffa elbilar för samanvändning, men ansökningsomgången på Plats för försök gav en avgörande puff åt förverkligandet av idén. 

Hedersomnämnandet ”Månadens försök” tilldelades nu för första gången, och i fortsättningen kommer förtjänta försöksprojekt att tilldelas det varje månad. ”Priset hjälper oss att synliggöra mångfalden av försök och de lärdomar försöken ger. Hedersomnämnandet är ett sätt att stödja utspridningen av god praxis på alla håll i Finland”, säger Virve Hokkanen, som är projektchef för spetsprojektet Försöksfinland vid statsrådets kansli.

Mer information om försöket på Plats för försök (på finska)

Spetsprojektet Försöksfinland

Ytterligare information: Terhi Jantunen, sakkunnig, Villmanstrands stad, tfn 040 530 5958, [email protected] och Virve Hokkanen, projektchef, tfn 0295 160 490, [email protected], statsrådets kansli

cirkulär ekonomi
ekonomi
elbilar
försök
förvaltning
informationsrelaterat skapande
konsumenter
rörelse
trafik