Plats för försök är en plattform för samarbete och finansiering av försök

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 3.5.2017 11.14
Pressmeddelande 203/2017

Plattformen Plats för försök (Kokeilunpaikka.fi) som har utvecklats i samarbete mellan statsrådets kansli och en gemenskap av finländska, experimentlystna aktörer, offentliggjordes i dag vid kommun- och reformminister Anu Vehviläinens presskonferens. - Vid sin halvtidsöversyn satte regeringen upp ett mål om att Finland ska vara världens bästa innovations- och försöksmiljö före 2025. Plats för försök stöder målet. Det krävs konkreta åtgärder för att målet ska kunna uppfyllas, och en digital plattform som på ett funktionellt sätt för samman idékläckare, experimentlystna, sparrare, finansiärer och användare är just en sådan, säger minister Vehviläinen.

Plats för försök (på finska) hjälper till med att utveckla idéer till konkreta försök. Plattformen öppnar nya kanaler särskilt för finansiering av mindre försök och erbjuder en möjlighet att kombinera exempelvis gräsrotsfinansiering med traditionell forsknings- och utvecklingsfinansiering.

- De första finansiella stöden som utlyses på plattformen gäller cirkulär ekonomi, nytt arbete och artificiell intelligens. Regeringen drog upp riktlinjer för dessa teman i samband med sin halvtidsöversyn. Dessutom kan man ansöka om finansiering för nya närtjänster som utgår från regional nivå och för ny slags användning av lokaler. Försöksverksamheten på gräsrotsnivå är livlig inom dessa områden, berättar minister Anu Vehviläinen.

Plats för försök är en plattform för gemensam utveckling, och den överskrider alla orts- och sektorsgränser. Det har inte funnits något liknande i Finland tidigare. Plattformen bidrar till mer gemenskap och öppenhet i såväl försöken som finansieringen. Dessutom sammanställer plattformen splittrad information och hjälper till med att sprida goda lösningar.

- Samarbete har långa traditioner i Finland. Linux och Slush är utmärkta exempel på vad man i bästa fall kan åstadkomma med gemensamma krafter. Plats för försök är en stor möjlighet för såväl Finland som andra länder att utveckla nya, bättre tjänster som underlättar vardagen för oss alla, konstaterar Peter Vesterbacka från Space Nation. Han var med i juryn för plattformens hackathon i höstas och har sedan dess utvecklat Plats för försök som medlem i gruppen Kokeilukummit.

- Trots att Plats för försök för närvarande bara finns i betaversion, har OECD i sin färska sammanställning lyft fram plattformen som en av den offentliga sektorns mest intressanta innovationer, berättar specialsakkunnig Johanna Kotipelto som ansvarade för projektet vid statsrådets kansli.

- Sett i ett vidare perspektiv är Plats för försök inte bara ett verktyg för samhälleliga innovationer, utan också ett verktyg för demokrati. Plattformen gör det möjligt för initiativ på gräsrotsnivå att ändra samhällets strukturer, sammanfattar minister Vehviläinen.

Plattformen Platsförförsök.fi har genomförts med spetsprojektfinansiering för digitalisering av offentliga tjänster i enlighet med regeringsprogrammet. Plats för försök presenterar sig på Framtidens lantdag i Borgå i morgon den 4 maj 2017.

Ytterligare information: Johanna Kotipelto, specialsakkunnig, johanna.kotipelto(at)vnk.fi , tfn 0295 160 206, Ira Alanko, projektchef, ira.alanko(at)vnk.fi , tfn 0295 160 028, Tuomas Vanhanen, minister Vehviläinens specialmedarbetare, tuomas.vanhanen(at)vm.fi, tfn 046 923 3634.

Anu Vehviläinen regeringen spetsprojekt