Ökat välbefinnande med hjälp av artificiell intelligens – utmaningar efterlyse

Statsrådets kommunikationsavdelning
19.4.2018 12.43 | Publicerad på svenska 20.4.2018 kl. 13.15
Pressmeddelande 199/2018

Finland vill stärka sin ställning som föregångare i användningen av artificiell intelligens. Spetsprojektet Försöksfinland vid statsrådets kansli efterlyser nu utmaningar som kan åtgärdas med hjälp av artificiell intelligens så att välbefinnandet ökar. De teman som väljs ut i den första fasen går vidare till en följande fas, där syftet är att hitta konkreta försök.

Ansökningsomgången på plattformen Plats för försök syftar till att hitta idéer som kan utvecklas till försök där artificiell intelligens utnyttjas för att förbättra välbefinnandet i vardagen.

”Utmaningarna kan bland annat ha att göra med utveckling av olika tjänster genom artificiell intelligens. Var finns till exempel de flaskhalsar som artificiell intelligens bäst kan hjälpa till att undanröja”, säger projektchefen Virve Hokkanen från statsrådets kansli.

Nya idéer kan lämnas in i två veckor, varefter vi väljer ut 3–5 utmaningar som vi söker lösningar till genom en ny öppen ansökningsomgång. Utlysningen av försöksprojekt inleds i maj. Syftet är att hitta småskaliga försök som kan genomföras med 500–5 000 euro. Sammanlagt delas det ut högst 150 000 euro till försöksprojekten.

Vem som helst kan föreslå utmaningar. ”Man behöver inte vara en tekniknörd för att kunna bidra till en bättre vardag. Tjänsterna är trots allt avsedda för oss människor. Därför genomför vi ansökningsomgången i två steg, så att så många som möjligt ska delta i diskussionen om artificiell intelligens”, konstaterar Johanna Kotipelto som är specialsakkunnig vid statsrådets kansli.

Just nu talas det mycket om artificiell intelligens och många projekt kring temat har inletts eller ska inledas. Försöksprojekt är i en avgörande roll när det gäller att hitta nya lösningar och testa dem. ”Många sakkunniga poängterar att det till en början lönar sig att tillämpa artificiell intelligens i småskaliga försöksprojekt”, säger Kotipelto.

Ansökningsomgången för försök med artificiell intelligens är den andra som genomförs på Plats för försök. Den avviker dock väsentligt från den tidigare ansökningsomgången i och med att den genomförs i två steg. Det som också är nytt är att det statsägda bolaget för hållbar utveckling Motiva Oy svarar för de praktiska arrangemangen.

”Sedan januari har Motiva tillsammans med statsrådets kansli svarat för utvecklingen av Plats för försök. Ansökningsomgången är ett försök i sig och det är mycket vi kan lära oss från den”, säger projektchefen Lea Gynther från Motiva Oy.

Vid sin halvtidsöversyn våren 2017 fastställde regeringen tre prioriterade områden för försöksverksamheten: cirkulär ekonomi, artificiell intelligens och sysselsättning. En ansökningsomgång för försök som rör cirkulär ekonomi genomfördes sommaren 2017, och en ansökningsomgång för försök som rör sysselsättning ska inledas ännu i år.

Mer information om ansökningsomgången

Ytterligare information: Virve Hokkanen, projektchef, statsrådets kansli, tfn 0295 160 490, [email protected] , Johanna Kotipelto, specialsakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160 206, [email protected] , Lea Gynther, ledande sakkunnig, Motiva Oy, tfn 09 6122 5044, [email protected]

regeringen spetsprojekt
Motiva
artificiell intelligens
cirkulär ekonomi
ekonomi
forskning
forskningsverksamhet
försök
försök
förvaltning
förvaltningsutveckling
planering
politik
projektplanering
sysselsättning
välfärd