Försöksverksamhet ska svara på utmaningarna i det allt mer digitaliserade social- och hälsovårdsarbetet

Statsrådets kommunikationsavdelning
13.9.2018 15.05 | Publicerad på svenska 14.9.2018 kl. 14.17
Pressmeddelande 414/2018

Nu efterlyses försöksprojekt som syftar till att stärka de digitala färdigheterna hos personalen inom social- och hälsovårdssektorn för att frigöra tid för det viktigaste i arbetet – kundbemötande. Spetsprojektet Försöksfinland vid statsrådets kansli och bolaget Motiva Oy efterlyser småskaliga försök som kan genomföras med högst 10 000 euro.

”Vi har uttryckligen velat satsa på det viktiga arbetet inom social- och hälsovårdssektorn. Nya digitala lösningar får inte beröva tid från mänskliga möten – i stället ska de frigöra tid för dem. Nu vill vi hitta försöksprojekt som kan erbjuda en lösning på den här utmaningen”, konstaterar projektchefen Virve Hokkanen från statsrådets kansli. ”Även en liten ekonomisk insats kan främja försök och förändringar bara förhållandena är gynnsamma”, konstaterar Lea Gynther från Motiva Oy.

”Inför den här ansökningsomgången förde vi många diskussioner med sakkunniga inom social- och hälsovårdssektorn, forskare och kommunaktörer för att få reda på genuina utmaningar som kräver en lösning”, berättar specialsakkunnig Johanna Kotipelto från statsrådets kansli. Utifrån diskussionerna fastställdes följande temaområden för försöken: enhetlig praxis, kundbemötande och personalens kompetens i digitala lösningar samt flexibel inlärning.

Vem som helst – privatpersoner, företag, föreningar, organisationer inom den offentliga sektorn – får delta i ansökningsomgången genom att lämna in ett förslag till försök. För försöken har reserverats sammanlagt högst 200 000 euro.

Ansökningsomgången pågår till den 15 oktober 2018 och beslutet om vilka försök som ska genomföras offentliggörs den 31 oktober 2018. De utvalda projekten erbjuds förutom finansiellt stöd också ett bollplank för planeringen och genomförandet av försöket. Avsikten är att försöken ska genomföras före utgången av februari 2019.

Mer information om ansökningsomgången: https://www.kokeilunpaikka.fi/sv/digisotetaidot/

Ytterligare information: Virve Hokkanen, projektchef, statsrådets kansli, tfn 0295 160 490, [email protected], Johanna Kotipelto, specialsakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160 206, [email protected], och Lea Gynther, ledande sakkunnig, Motiva Oy, tfn 09 6122 5044, [email protected]

arbete
digitalisering
försök
hälsovårdsbranschen
informationsrelaterat skapande
personal
socialsektorn