Försök med cirkulär ekonomi syftar till att ändra rådande praxis

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 6.2.2019 15.42 | Publicerad på svenska 7.2.2019 kl. 16.45
Pressmeddelande

Kan textilavfall vidareförädlas till pappersliknande material? Hur skulle tomma lokaler i städer kunna få nytt liv? Hur kan man spara på kostnaderna för barns idrottskläder? Projektet Försöksfinland vid statsrådets kansli har valt ut 24 försöksprojekt som genomförs för att hitta en lösning bland annat på dessa utmaningar. Den öppna ansökningsomgången för försök med cirkulär ekonomi pågick på plattformen Plats för försök till den 22 januari 2019, och nu ska de valda försöksprojekten sättas i gång. Försöken anknyter till temana byggande, plast och textilier.

Alla valda försöksprojekt har samma mål: att få till stånd en förändring i vedertagen praxis. Försöken syftar till att underlätta vardagen genom att lösa olika utmaningar inom cirkulär ekonomi. Resultaten av försöken kan vara till nytta för bland annat företag i byggbranschen och lokala avfallshanteringsverk, men de bidrar också till en smidig vardag för enskilda individer.

Vilket är det förnuftigaste sättet att återvinna gamla kläder? Vad gör man när olika aktörer på en byggarbetsplats inte har samma uppfattning om hur byggavfall ska återvinnas? Var kan man hitta möbler då man flyttar till en annan ort och försöker undvika att köpa nytt? Bland annat dessa vardagliga utmaningar vill man lösa genom försöken.

Det kommer också att genomföras försök som syftar till att utveckla olika material och sätt att utnyttja material enligt principerna för cirkulär ekonomi. Kan man kombinera odling av matsvamp med återvinning av byggnadsmaterial och textilavfall? Hur kan mineralull vidareförädlas till ekologisk betong? Kan virke som hamnat på en avfallsanläggning tas i bruk på nytt?

Bakom försöken finns en mångsidig skara aktörer: företag i början av sin bana, aktörer med stor erfarenhet, experter på programmering och duktiga hantverkare.

Du kan läsa mer om försöken och kommentera dem på plattformen Plats för försök på adressen kokeilunpaikka.fi. Där rapporteras också hur försöksprojekten framskrider och vilka lärdomar försöken har gett. Försöken med cirkulär ekonomi samordnas av det statsägda bolaget för hållbar utveckling Motiva Oy.

Information om de valda försöken (på finska):

Också ett försöksprojekt kring temat ull, som genomförs i samarbete mellan tre sökande, beviljades finansiering.

Ytterligare information: Johanna Kotipelto, specialsakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160 206, johanna.kotipelto(a)vnk.fi, och Sara Lukkarinen, sakkunnig, Motiva Oy, tfn (09) 612 250 22, sara.lukkarinen(a)motiva.fi