Lösningar på svåra problem genom försök inom cirkulär ekonomi

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 11.12.2018 12.43 | Publicerad på svenska 12.12.2018 kl. 8.18
Pressmeddelande 593/2018

Statsrådets kansli och det statsägda bolaget för hållbar utveckling Motiva Oy utlyser en ansökningsomgång för försöksprojekt som innebär nya affärsmöjligheter inom cirkulär ekonomi. De utmaningar som kräver lösning gäller plast, textilier och byggande. Förslag till försök kan lämnas in till och med den 22 januari 2019.

I Finland uppstår det årligen 13 kilo textilavfall per invånare. Klädindustrin orsakar till och med mer koldioxidutsläpp än flygtrafiken. I Europa produceras det årligen 25 miljoner ton plastavfall, och bara under 30 procent av avfallet återvinns. Byggande är bland de största förbrukarna av naturresurser i Finland. Samtidigt står många lokaler runtom i Finland tomma och väntar på nya eller tillfälliga användningsändamål. Vilka lösningar kan vi finna på dessa problem?

I en cirkulär ekonomi utgår affärsmodeller från utveckling av tjänster och produkter, materialens tillräcklighet och hållbarhet samt återvinning. Alla som vill utveckla affärsmodeller inom cirkulär ekonomi får föreslå försök i den pågående ansökningsomgången.

I den första fasen har det reserverats sammanlagt 120 000 euro för genomförandet av försöken. Varje enskilt försök kan beviljas 5 000 euro i finansiering. I den andra fasen, det vill säga för vidareutveckling av de mest potentiella försöken, reserveras det finansiering till ett belopp av sammanlagt 50 000 euro.

”Ett lyckat försök tar hänsyn till effekterna av sin verksamhet”

Det här är fjärde gången som försöksprojekt efterlyses inom ramen för spetsprojektet Försöksfinland. I de tidigare försöken har man tillämpat artificiell intelligens, främjat digitala färdigheter inom social- och hälsovårdssektorn och främjat principerna för cirkulär ekonomi inom ramen för mat, boende och mobilitet.

”Vi har lyft fram tidigare identifierade utmaningar så att försöken har ett tydligt mål att sträva efter”, berättar Johanna Kotipelto från statsrådets kansli.

”Ett lyckat försök tar hänsyn till effekterna av sin verksamhet, och i bästa fall främjar det också social hållbarhet, digitalisering, delningsekonomi och hållbar konsumtion”, fortsätter Kotipelto.

Det som är nytt i denna ansökningsomgång är att försök som har god framgång i den första fasen kan gå vidare till en andra fas och få finansiering för fortsatt utveckling. ”Vi vill utreda hur en försöksprocess som genomförs i två faser fungerar. Hittar vi kanske sådana lösningar som går att kopiera i större grad och som får större genomslag då försöket genomförs?”, frågar Lea Gynther från Motiva Oy.

Ansökningsomgången äger rum på den gemenskapsbaserade plattformen Plats för försök (kokeilunpaikka.fi) som är öppen för alla. Lärdomarna av försöksprojekten rapporteras på plattformen efter att försöken avslutats.

Ytterligare information: Johanna Kotipelto, specialsakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160 206, fornamn.efternamn(a)vnk.fi, och Lea Gynther, ledande sakkunnig, Motiva Oy, tfn 09 6122 5044, fornamn.efternamn(a)motiva.fi

Mer information om ansökningsomgången för försök inom cirkulär ekonomi.