Småskaliga försök som rör cirkulär ekonomi efterlyses – fokus på boende, mat och mobilitet

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 1.6.2017 12.10
Pressmeddelande 271/2017

Finland syftar till att bli ett ledande land inom cirkulär ekonomi. Har du en idé som främjar boende, mobilitet eller mat enligt principerna för cirkulär ekonomi? Är det möjligt att pröva din idé med hjälp av ett bidrag på 500–5 000 euro? Delta i den första ansökningsomgången för finansiering på Plats för försök.

Teamet för Försöksfinland vid statsrådets kansli söker under sommaren småskaliga försök som främjar cirkulär ekonomi. Utgångspunkten är att uppmuntra människor att agera på ett nytt sätt. - När man prövar något nytt ens i liten skala får man mer information om vilka möjligheter och utmaningar det finns på fältet, berättar specialsakkunnig Annukka Berg från statsrådets kansli.

Ansökan om finansiering kompletterar det nationella arbetet med en färdplan för cirkulär ekonomi. - Med hjälp av ansökan blir sådana småskaliga försök som medborgarna har uppfunnit en del av en större samhällsförändring, konstaterar Laura Järvinen, expert på cirkulär ekonomi på Sitra. 

Regeringen fastställde vid sin halvtidsöversyn i april att kompetens, tillväxt och sysselsättning inom cirkulär ekonomi ska vara ett av de prioriterade områdena. I en cirkulär ekonomi produceras det inte ständigt nya produkter för konsumenterna att köpa. Konsumtionen baserar sig inte på att man ska äga saker, utan i stället på att man använder tjänster genom att dela med sig, hyra och hyra ut samt återanvända produkter. Materialen förstörs inte till slut, utan de används till nya produkter om och om igen.

- Småskaliga försök som rör cirkulär ekonomi kan till exempel bidra till att förlänga livslängden för produkter samt öka samanvändning av produkter och andra resurser och återanvändningen av produkter och material, funderar Järvinen.

Vem som helst kan delta i ansökan. - Företag, aktörer inom offentliga sektorn, föreningar och privatpersoner kan lämna sina försöksförslag på Plats för försök, listar specialsakkunnig Johanna Kotipelto från statsrådets kansli.

De som deltar i ansökan om finansiering sparras i juni–augusti medan ansökningstiden pågår. Avsikten är att uppmuntra aktörer som är intresserade av samma teman till samarbete och att hitta fruktbara sätt att pröva idéer i praktiken för att skapa ljusare framtidsutsikter för lyckade lösningar.

Ur spetsprojektet Försöksfinlands synvinkel är den första ansökningsomgången ett försök i sig. - Vår avsikt är att tillämpa ett upphandlingsförfarande som minskar det administrativa arbetet i anslutning till genomförandet av försöken, konstaterar projektchef Ira Alanko.

Eftersom processen och plattformen Plats för försök är helt nya, genomförs den första ansökningsomgången med flexibel tidtabell. Ansökningstiden pågår hela sommaren och beslut kommer att fattas i september. Resten av året är reserverat för genomförandet. - Vi försöker leva som vi lär och prövar nya verksamhetssätt med tanke på hela offentliga sektorn, säger Alanko.

Ansökan om finansiering för försök som rör cirkulär ekonomi är en del av programmet för den europeiska veckan för hållbar utveckling (30.5.–5.6.2017). 

Du kan ansöka om finansiering för ett försök som rör cirkulär ekonomi här (på finska)

Ytterligare information: ansökningsprocessen och syftet med ansökan: Ira Alanko, ira.alanko(at)vnk.fi, tfn 050 306 2270, plats för försök (kokeilunpaikka.fi): Johanna Kotipelto, johanna.kotipelto(at)vnk.fi, tfn 050 313 9662, färdplanen för cirkulär ekonomi: Laura Järvinen, laura.jarvinen(at)sitra.fi, tfn 0294 618 407

spetsprojekt