14 färska försöksprojekt bidrar med lösningar för att förebygga typ 2-diabetes

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 14.6.2019 10.35 | Publicerad på svenska 17.6.2019 kl. 15.56
Pressmeddelande 310/2019
Kokeileva Suomi -logo, jossa erivärisiä ja -kokoisia palloja sekä teksti

Allt fler personer såväl i Finland som globalt insjuknar i typ 2-diabetes. Enligt uppskattningar har var tredje vuxen finländare en hög risk att drabbas av sjukdomen. Därför behöver vårt samhälle akut lösningar för att eliminera denna livsstilssjukdom som är till förfång för hälsan och ekonomin. Färska försöksprojekt som finansieras av statsrådet kan bidra med nya innovationer när det gäller att förebygga sjukdomen.

På plattformen Plats för försök (kokeilunpaikka.fi) ordnades en ansökningsomgång för kommersiella försöksprojekt som närmar sig typ 2-diabetes ur en ny synvinkel och söker lösningar för identifiering av personer som löper risk att insjukna i sjukdomen och för stöd till långsiktiga förändringar i levnadsvanorna. En bedömningsjury valde ut 14 försök bland 33 förslag till försök. De utvalda försöksprojekten beviljas högst 7 500 euro i finansiering. Projekten får också stöd i att vidareutveckla sina idéer.

Mobilapplikationer, biohackning och ny slags livskompetens

De utvalda försöken har ett gemensamt mål: att förändra levnadsvanorna genom lösningar som gäller kost, motion och livskompetens. I vissa lösningar betonas en övergripande förändring med hjälp av rådgivning och informationsförmedling, medan andra uppmuntrar till olika hälsofrämjande åtgärder. Lösningarna utnyttjar olika typer av teknik, till exempel mobilapplikationer, samt främjar livsstilsvägledning och utbildning av aktörer inom hälso- och sjukvården. En annan likhet mellan de föreslagna lösningarna är ambitionen att identifiera och nå personer som tillhör riskgruppen för typ 2-diabetes.

”Jag kommer främst att tänka på de många försöksidéer som drar nytta av digitalisering genom att tillämpa drag av spelifiering och nudging”, berättar Ira Alanko från statsrådets kansli. Alanko var med i bedömningsjuryn för denna ansökningsomgång.

Ett av de försöksprojekt som drar nytta av digitalisering syftar till exempel till att öka aktiviteten genom att kombinera traditionell gruppverksamhet och teknik som ger information om hur aktiv man är. Ett annat försök gäller sömnträning med hjälp av en mobilapplikation, och ett tredje strävar efter förändringar i levnadsvanorna med hjälp av spelifiering.

Vissa försök bidrar med lösningar som innebär mer konventionella former av kamratstöd och livsstilsvägledning. Det gäller bland annat en kamratstödsgrupp med fokus på förändringar i levnadsvanorna som håller kontakt via videosamtal och en stödgrupp för personer som lider av okontrollerat ätande. Bland försöksprojekten finns också sådana som testar nya vårdkoncept samt identifiering av riskgrupper bland annat genom biohackning.

”Försöken räcker inte i sig för att lösa problemet med diabetes, men de bidrar med nya och innovativa lösningar. Genom nationellt samarbete kan de bilda en genomslagskraftig helhet, men utöver det behövs en gemensam plattform för att identifiera och nå dem som tillhör riskgruppen för sjukdomen och för att hänvisa dem till rätt tjänster och digitala lösningar”, berättar Janne Martikainen, som är professor vid Östra Finlands universitet.

Plattformen Plats för försök har utvecklats av teamet för Försöksfinland vid statsrådets kansli och förvaltas av det statsägda bolaget för hållbar utveckling Motiva Oy. Du kan följa hur försöksprojekten framskrider på adressen www.kokeilunpaikka.fi/sv/diabetes2/.

Ytterligare information:

Ira Alanko, specialsakkunnig, [email protected], tfn +358 50 306 2270, statsrådets kansli

Kontaktuppgifter till försöksprojekten: Sara Lukkarinen, sakkunnig, [email protected], tfn +358 50 569 5550, Motiva Oy

Information om de utvalda försöken (på finska):

Aktiivisuusresepti - vastaisku passiivisuudelle!
Pääkaupunkiseudun Diabtesyhdistys / Raila Sulasalmi

Apua hallitsemattomaan syömiseen
Ruoka ja riippuvuus -hanke / Myllyhoitoyhdistys

Dia2Map – henkilökohtainen kartta ja peli diabetes 2:n ehkäisyyn
Appsolute Solutions Finland Oy

Diabeteksen ennaltaehkäisy paremmalla vuorokausirytmillä
SleepCircle Oy

Diabetestä ennaltaehkäisevien pysyvien elintapamuutosten tukeminen
V. Niskanen Oy

Eye4Diabetes
Smart & Lean / Tuula Löytty

Helmi Hyvinvointivalmennus – etävertaisryhmä elintapamuutoksen tukena
Etäpalvelu Helmi Oy

Paastovalmennus
Vaste Oy

Sisäinen motivaatio ja mindfulness elämäntapamuutoksen mahdollistajana
Interbeing / Jussi Hölttä

Sähköpyöräily dumppaa diabeteksen
Valpastin Oy

Tuuppaamalla Diabetesta vastaan
Dialphi

Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäiseminen uudenlaisen hyvinvointivalmennuksen avulla
Tahto Health

Verkkopuntarilla tukea elintapamuutoksiin
Susanna Lehtimäki / Satakunnan Sydänpiiri ry

2 tyypin diabeteksen elintapahoidon verkkokoulutus terveydenhuoltoalan ammattilaisille
Trainer4You